Ізоколон

Ізоколон (від грецьк. isos – рівний та kolon – частина речення, складник періоду) – стилістична фігура, кількаразове повторення на невеликому відтинку віршової площі одних і тих самих слів чи словосполучень (колонів) задля витворення синтаксичного паралелізму з анафоричними та епіфоричними компонентами, задля інтонаційної та смислової увиразненості поетичного мовлення:

На горі гора,
А на тій горі
Піч горить.
Піч горить –
Хліб пече.
“На тобі, пече,
Мою печаль,
Хай хліб пече,
А не серце молоде”

(В. Голобородько).

В І. спостерігаються ознаки ізосинтаксизму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Історія створення пісня про себе.
Ви зараз читаєте: Ізоколон