Відповідь на контрольне питання До теми “Поетична творчість Т. Шевченка”

Композиція якої поеми побудована за фольклорним принципом троїстості?
Поема “Великий льох” має три частини, у кожній з них діють три персонажі. У першому розділі “Три душі” у розмові трьох душ-пташок, у яких перетворилися три дівчини, висловлено погляди на історичні події того часу. Друга частина містить розмову трьох ворон, які символізують реакційні сили України, Польщі й Росії. У третьому розділі змальовано образи трьох лірників, що йдуть у Суботів, де розкопують великий льох. У їхніх репліках відчувається зневага до панської зажерливості, жорстокості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Аналізувати твір микола вороного.
Ви зараз читаєте: Відповідь на контрольне питання До теми “Поетична творчість Т. Шевченка”