Взаємовплив


Взаємовплив – обопільна дія двох або декількох явищ, яка спричиняє в кожному з них певні зміни, грунтується на взаємодії (див.: дія, Літературний вплив). У літературознавстві В. має два аспекти: 1) свідоме або мимовільне засвоєння інформації митцями-сучасниками один від одного в процесі спілкування. Такий процес, будучи контактним, діалогічним, обопільним, стає В.’ якщо в духовному світі його учасників і в результатах їх діяльності (художніх творах, літературно-критичних статтях) з’являються елементи (факти, ідеї, стильові уподібнення), перейняті (свідомо запозичені або підсвідомо наслідувані) один від одного; 2) взаємозбагачення літературних напрямів, літературно-стильових течій у національній літературі певного періоду або в національних літературах протягом тривалого часу. Якщо В. письменників і літературних напрямів має синхронний характер, то В. національних літератур може здійснюватись і діахронно: одна література впливає на іншу в один час, друга – в інший, а в історико-літературному процесі протягом тривалого періоду чітко фіксується, чим літератури взаємозбагачувалися, був В. контактним чи опосередкованим тощо. В українському літературознавстві проблему В. літератур крізь призму української найгрунтовніше досі обговорював д. Чижевський. У працях радянських літературознавців при визнанні В. по суті розкривався вплив тільки російської літератури на літератури інших народів, зокрема українську.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Героїчний подвиг низа та евріала.
Ви зараз читаєте: Взаємовплив