Акафіст до Архистратига Михаїла

Кондак 1

Вибраний Небесних Сил воєводо i роду людського заступнику, тобi, що вiд скорбот нас визволяєш, подячнi пiснi приносимо; а ти ж, як той, що стоїть перед Престолом Царя Слави, вiд усяких нас бiд визволяй, щоб з вiрою i любов’ю спiвали тобi похвалу:

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Iкос 1

Тебе, Михаїле, як ангельських вогнеподiбних чинiв предстоятеля, ангельськими й словами належить звеличувати, але, доки навченi будемо тобою небесним словам, вислухай, хоч i вiд людських, але вдячних

вуст такi привiтання:

Радуйся, зоре свiту первообразна;

Радуйся, свiтильнику iстини й правди золотосяйний;

Радуйся, бо перший серед ангелiв ти побачив промiння Свiтла Несотворенного;

Радуйся, ангелiв начальнику;

Радуйся, бо в тобi найбiльше виявилася слава Творцевої правицi;

Радуйся, бо тобою пишаються собори всiх iстот безплотних;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 2

Провидячи очима вiри велич духовної краси i силу блискавичної правицi твоєї, архангеле Божий, ми, як земнi i плоттю обтяженi, здивуванням, радiстю i подякою до Творця всiх сповнюємося,

взиваючи з усiма Небесними Силами: Алилуя.

Iкос 2

Розум чистий i вiльний вiд пристрастей виблагай нам, пречудний Михаїле, небесних чинiв начальнику, щоб, пiднiсшись думкою вiд земного до небесного, похвальну пiсню таку тобi спiвали:

Радуйся, споглядачу найближчий невимовної Божої краси й доброти;

Радуйся, всеблагих задумiв Пресвятої Тройцi прещирий таємнику;

Радуйся, превічних законiв Троїчних вiрний виконавцю;

Радуйся, бо тобi з любов’ю дивуються небеснi воїнства;

Радуйся, бо тебе з вiрою прославляють усi, на землi народженi;

Радуйся, бо перед тобою тремтять сили пекельнi;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 3

Силу нездоланної ревностi про славу Божу в собi являючи, став ти на чолi воїнств ангельських, Михаїле, проти гордовитого Денницi, що дихав вогнем злоби. Коли ж вiн скинутий був з висоти небесної в темряву пекельну разом зi слугами своїми, тодi воїнства небеснi, тобою преславно веденi, з радiстю перед Престолом Божим єдиними устами взивали: Алилуя.

Iкос 3

Має тебе, архангеле Михаїле, весь рiд християнський за великого заступника i дивного в битвах iз супротивниками помiчника; тож, отримати бажаючи покров твiй, у день торжества твого взиваємо до тебе:

Радуйся, бо тобою сатана, як блискавка, скинутий був з неба;

Радуйся, бо тобою бережений рiд людський до небес сходить;

Радуйся, всесвiтлого свiту небесного предивна окрасо;

Радуйся, упалого свiту земного преславне заступництво;

Радуйся, бо силами зла ти нiколи не був переможений;

Радуйся, бо з усiма ангелами Божими в iстинi та правдi ти навiки благодаттю Божою утверджений;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 4

З виру спокус i бiд визволи нас, що з любов’ю i радiстю вшановуємо тебе, бо ти серед ангелiв найвищий i в бiдах великий помiчник, i в годину смертi вiд злих духiв охоронитель i заступник усiх, що взивають до твого й нашого Владики i Бога: Алилуя.

Iкос 4

Бачачи твою проти полчищ сатанинських смiливiсть, всi чини ангельськi з радiстю пiшли вслiд за тобою на битву за iм’я i славу свого Владики, взиваючи: “Хто як Бог?” Ми ж, знаючи, що сатана пiд ноги твої скинутий, до тебе, як до переможця, взиваємо:

Радуйся, бо тобою мир i тиша на небi оселилися;

Радуйся, бо тобою духи злоби до пекла скинутi;

Радуйся, бо ангельськi воїнства i сили свiту невидимого на винищення зла скеровуєш;

Радуйся, бо стихiй свiту видимого безлад i збурення невидимо припиняєш;

Радуйся, тих, що стають на боротьбу проти духiв злоби пiднебесної, дивний споборнику;

Радуйся, тих, що знемагають у спокусах i бiдах свiту цього, крiпкий помiчнику;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 5

Джерело найвеличнiших чудес, що вiд Бога витiкає, з’явилося у храмi твоєму в Хонах: не тiльки бо змiй великий i страшний, що перебував на мiсцi тому, силою твоєю знищений був, але i струменi води, що всiляку хворобу тiлесну вилiковують, вiдкрилися, щоб усi до Владики ангелiв, що прославляє тебе, з вiрою взивали: Алилуя.

Iкос 5

Чуючи i знаючи тебе як свiтило велике, що посеред чинiв ангельських сяє, пречудний Михаїле, до тебе, пiсля Бога i Пресвятої Матерi Божої, вдаємося: осяй промiнням свiтла твого всiх нас, що взиваємо до тебе:

Радуйся, вождю й охоронителю в пустелi народу богообраного;

Радуйся, високий посереднику закону, що був рукою Мойсея на Синаї даний;

Радуйся, бо у тебе суддi й вожді Iзраїлевi силу i захист знаходили;

Радуйся, бо через тебе пророки та первосвященики юдейськi дар розумiння вiд Всезнавця Бога приймали;

Радуйся, бо законодавцiв богобоязних таємничою премудрiстю обдаровуєш;

Радуйся, бо суд i правду тим, що чинять добро, на серце покладаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 6

Тебе, провiсника Божих присудiв, побачив колись Маной i сповнився здивуванням i страхом, думаючи, що вже не житиме на землi; але, навчений жiнкою своєю про благiсть явлення i лагiднiсть слiв твоїх, вiн, iз радостi про сина свого Самсона, що мав народитися за словом твоїм, подячно викликнув Боговi: Алилуя.

Iкос 6

Засяяв ти предивно славою, Михаїле, коли у виглядi людському перед Iсусом Навином постав, кажучи: “Знiми взуття з нiг твоїх, бо я є Архистратиг воїнств Господнiх”. Такому явленню твоєму дивуючись, з любов’ю спiваємо тобi:

Радуйся, богоувінчаних глав невсипущий охоронителю;

Радуйся, бо тих, що противляться владi, як Божому повелінню, ти швидко скидаєш;

Радуйся, бо втихомирюєш людськi заворушення;

Радуйся, бо невидимо знищуєш злочестивi звичаї;

Радуйся, бо ти просвiчуєш тих, що сумнiваються у годину лютих випробувань;

Радуйся, бо ти визволяєш спокушуваних вiд смертоносних насилань ворожих;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 7

Владика всiх, бажаючи показати, що долi синiв людських не випадковi, але у правицi Його завжди утримуються, дав тебе державам земним заступником i охоронителем, щоб племена i народи ти для вiчного Царства Божого готував; через це всi, хто знає про велике служiння твоє для спасiння людського, з подякою взивають до Бога: Алилуя.

Iкос 7

Новi чудеса показав нам на землi через тебе, Архистратиже, всiх чудес Сотворитель i Владика, коли храм, в iм’я твоє створений, вiд затоплення водами рiчковими дивно спас ти, звелiвши струменям водним у земнi надра ринути; це ж бачачи, блаженний Архип з духовними дiтьми своїми з подякою викликнув до тебе:

Радуйся, святих храмiв Божих непохитна огороже;

Радуйся, для ворогiв вiри Христової нездоланна перешкодо;

Радуйся, бо твоєму велiнню стихiї пiдкоряються;

Радуйся, бо тобою всi злi задуми винищуються;

Радуйся, бо ти вiрним радiсть вiд Престолу Вседержителя приносиш;

Радуйся, бо ти невiрних на стежку iстини й правди навертаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 8

Дивне чудо сили твоєї, Архистратиже Божий, побачив на собi Аввакум, коли, з велiння Божого, пiднiсши, ти перенiс його швидко з Юдеї до Вавилона, щоб дати їжу Даниїлу, у ровi з левами ув’язненому; вiн же, дивуючись великому дiянню сили твоєї, взивав iз вiрою: Алилуя.

Iкос 8

Перебуваючи на небесах, Михаїле, i стоячи перед Престолом Царя Слави, ти не вiддалився i вiд землi, борючись повсякчасно з ворогами спасiння людського; тому всi, що жаданої Батькiвщини Небесної досягнути бажають, одностайно до тебе взивають:

Радуйся, зачинателю Трисвятого ангельського спiву;

Радуйся, народжених на землi завжди пильний заступнику й охоронителю;

Радуйся, бо ти прегордого фараона з невiрними єгиптянами перемiг дивно;

Радуйся, бо ти вiрних юдеїв провадив у пустелi преславно;

Радуйся, бо тобою погашене було полум’я печi вавилонської;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 9

Всi ченці Святої Гори Афонської сповнилися радiсним трепетом, бачачи, як богобоязного юнака, що був люто нечестивими золотолюбцями у глибину морську з каменем кинутий, врятував ти; через це обитель, що прийняла його, iм’ям твоїм пишаючись, з подякою взиває до Господа: Алилуя.

Iкос 9

Промовцiв слова i мислителiв думки не можуть належно уславити силу твою, Михаїле, коли в одну нiч сто вiсiмдесят п’ять тисяч уразив ти воїнiв царя асирійського Сеннахерима, щоб навчилися iншi не хулити iм’я Господнє; ми ж, вшановуючи святу ревнiсть твою про славу Бога Iстинного, з веселiстю взиваємо до тебе:

Радуйся, православних воїнств непереможний воєводо;

Радуйся, злочестивих воїнств страх i падiння;

Радуйся, iстинної вiри i богошанування насаджувачу;

Радуйся, шкiдливих для душiєресей i розколiв викорiнювачу;

Радуйся, бо благочестивих Макковеїв на полi битви багаторазово змiцнював;

Радуйся, бо нечестивого вождя Антiохового Iлiодора у самому храмi уразив;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 10

Для нас, що бажаємо спастися, будь помiчником мiцним, Архистратиже Божий, визволяючи й охороняючи нас вiд бiд i напастей, а особливо ж вiд злих звичок i грiхiв наших, щоб, досягши успiхiв у вiрi, надiї та любовi Христовiй, з радiстю вiд предивного заступництва твого, до Владики ангелiв i людей з подякою взивали: Алилуя.

Iкос 10

Ти стiна для побожних людей, Архистратиже Божий, i стовп мiцний у боротьбi з ворогами видимими i невидимими; тому, вiд сiтей диявольських тобою визволенi, вдячним серцем i устами взиваємо так:

Радуйся, ворогам вiри i супротивникам Святої Церкви непереможний протиборнику;

Радуйся, смиренним проповiдникам Євангелiя невтомний помiчнику;

Радуйся, бо тих, що перебувають у темрявi зловір’я, свiтлом вiри Христової просвiчуєш;

Радуйся, бо тих, що збожеволiли у лжемудростi, на дорогу iстини й покаяння наставляєш;

Радуйся, грiзний меснику тим, хто даремно клянеться iменем Божим;

Радуйся, блискавична каро тим, що глумляться безумно над Таїнствами святої вiри;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 11

Спiви всiлякi хвальнi є нiщо в порiвняннi з багатством чудес твоїх, Архистратиже Божий, бо звершенi вони тобою не тiльки на небесах i на землi, але i в темрявi пекельнiй, де ти змiя пiдземного зв’язав путами сили Господньої, щоб усi, визволенi вiд злоби його, благословляли Владику неба i землi, взиваючи: Алилуя.

Iкос 11

Свiтлоносним служителем iстини i чистоти богошанування став ти, Архистратиже, коли, бачачи злi намiри духа темряви, заборонив ти йому iменем Божим, щоб не смiв сховане тiло спочилого вождя Iзраїлевого Мойсея явити для обожнення чуттєвим синам Iзраїлевим; через це, вшановуючи нинi благосвiтлий собор твiй, подячно спiваємо тобi:

Радуйся, бо ти чистоту богопiзнання у днi Старого Завiту серед юдеїв зберiг;

Радуйся, бо ти плевели хибних учень у днi Нової благодатi багаторазово викоренив;

Радуйся, язичницьких храмiв та iдолiв знищувачу;

Радуйся, християнських подвижникiв i страстотерпцiв укрiпителю;

Радуйся, бо немiчних духом ти силою благодатi Божої сповнюєш;

Радуйся, бо тих, що знемагають тiлом, ти в повну Божу зброю зодягаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 12

Благодать вiд Бога з небес випроси нам, що спiваємо на прославу всечесного iменi твого, Михаїле, щоб, укритi твоїм заступництвом, ми в усякому благочестi й чистотi жили, доки, визволенi смертю вiд уз тiла, сподобимося стати перед вогнеподiбним Престолом Царя Слави i з хорами ангельськими заспiвати: Алилуя.

Iкос 12

Оспiвуючи рiзноманітнi твої чудеса, Михаїле, для спасiння нашого вчиненi, молимо Господа i Владику всiх, щоб дух ревностi про славу Божу, що є в тобi, нiколи не зменшився i в нас, що взиваємо до тебе так:

Радуйся, бо ти вiрних слуг Божих своєчасно високою владою предивно обдаровуєш;

Радуйся, бо зухвалих i недостойних з висоти сили i слави ти невидимо скидаєш;

Радуйся, бо в останнiй день вибраних вiд чотирьох кiнцiв землi ти маєш зiбрати;

Радуйся, бо тобою грiшнi, як плевели, за словом Божим, вогню вiчному пiдданi будуть;

Радуйся, бо тобою сатана зi слугами своїми в озеро вогненне навiки буде вкинутий;

Радуйся, бо тобою праведнi в оселях Отця Небесного преславно оселяться;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 13

О пречудний архангелiв i ангелiв начальнику, за предивне служiння твоє для спасiння роду людського прийми вiд нас вознесений тобi нинi голос хвали й подяки i, як сповнений силою Божою, захисти нас покровом духовних крил твоїх вiд усiх ворогiв видимих i невидимих, щоб ми до прославлюваного тобою Господа, Який прославив тебе, завжди взивали: Алилуя.

(Цей кондак читається тричi, потiм 1-й iкос “Тебе, Михаїле…” та 1-й кондак “Вибраний Небесних Сил…”

Пiсля цього читається молитва)

Молитва

Святий i великий Архангеле Божий Михаїле, незбагненної i надвічної Тройцi перший серед Ангелiв предстоятелю i роду людського заступнику й охоронителю, що сокрушив з воїнствами своїми главу прегордого Денницi на небесах i завжди перемагаєш злобу й підступи його на землi! До тебе вдаємося з вiрою i тобi молимося з любов’ю: будь нездоланним щитом i мiцним заборолом святiй Церквi i православнiй Батькiвщинi нашiй, охороняючи їх вогневидним мечем твоїм вiд усiх ворогiв видимих i невидимих. Не позбав, о Архангеле Божий, допомоги й заступництва твого нас, що прославляємо нинi святе iм’я твоє; бо хоч i многогрiшнi ми, та не хочемо в беззаконнях наших загинути, але щоб навернутися нам до Господа i Вiн оживив нас для добрих дiл. Просвiти ж розум наш лиця Божого свiтлом, що завжди сяє на чолi твоєму, щоб ми змогли пiзнати, що є воля Божа про нас: добра i досконала, i зрозумiти все, що належить нам чинити, а чого уникати й позбуватися. Змiцни благодаттю Господньою слабку волю й немiчне служiння наше, нехай, ствердившись у законi Господнiм, припинимо потурати бажанням плотi, захоплюючись, мов нерозумнi дiти, скороминущими красотами свiту цього, заради тлiнного й земного безумства забуваючи вiчне i небесне.

Понад усе ж виблагай нам згори дух iстинного покаяння, нелицемiрну печаль заради Господа i скорботу за грiхи нашi, щоб останок днiв тимчасового життя нашого прожити, не догоджаючи почуттям i пристрастям нашим, але у спокутi злих дiл, що вчинили ми, зi сльозами вiри й скорботи сердечної, у подвигах чистоти i святих дiлах милосердя. Коли ж наблизиться час вiдходу нашого й визволення вiд пут тлiнного цього тiла, не залиши нас, Архангеле Божий, беззахисними проти духiв злоби пiднебесної, що звикли перегороджувати душi людськiй сходження на небо; нехай охороненi тобою, безперешкодно досягнемо преславних осель райських, де немає нi смутку, нi зiтхання, але життя нескiнченне, i, сподобившись побачити пресвiтле лице Всемилостивого Господа i Владики нашого, припадаючи зi сльозами до нiг Його, у радостi й замилуваннi вигукнемо: слава Тобi, найдорожчий Викупителю наш, що з великої любовi Твоєї до нас, недостойних, благоволив послати Ангелiв Твоїх на служiння спасiнню нашому!

Амiнь

II варіант

Кондак 1

Непереможному Архистратигові Михаїлу і всім небесним хорам, ми, гріхами многими обтяжені, співаємо цю пісню! А Ви, що повсякчас Премудрість Божу появляєте, вимоліть нам миру й благодаті, бо кличемо: Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Ікос 1

Ангеле-заступниче, святий Архистратиже Михаїле! Постійно стоїш Ти при величному Господньому престолі! Тож захищай усіх, що з вірою вшановують Тебе, взиваючи:

Радуйся, славний Господній Архистратиже,

Радуйся, осяяний світлом Христовим,

Радуйся, Божий посланцю і воїне,

Радуйся, небесних полків воєводо,

Радуйся, вогнеподібний Архангеле,

Радуйся, зоре, що миром сіяє,

Радуйся, пагубних бісів падіння,

Радуйся, піднесення земних упадків,

Радуйся, чинів небесних начальниче,

Радуйся, лікарю людської немочі,

Радуйся, пресвітлий Світла служителю,

Радуйся, Слова слуго найвірніший,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 2

Бачачи безумство Світлосяйного, що зухвало Творцеві хотів дорівнятися, Ти сміливо став проти нього. Архангеле, закликавши: Алилуя!

Ікос 2

Тайну відкрий нам божественну, о Михаїле-начальниче, як у спокусах не впасти, у пробах як вистояти, ми ж Тобі кличемо:

Радуйся, Триєдиного Бога найперший Служителю,

Радуйся, полководче Любові безсмертної,

Радуйся, переможцю пекельної гордості,

Радуйся, поборниче самозвеличення,

Радуйся, прославо Творця милосердного,

Радуйся, очевидцю речей невимовних,

Радуйся, погубо лукавого ворога,

Радуйся, демонів підлих гонителю,

Радуйся, перлино корони Христової,

Радуйся, небесного хору окрасо,

Радуйся, світильниче Світла Предвічного,

Радуйся, престоле Вогню невгасимого,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак З

Силою Всевишнього озброєний, повів Ти, Михаїле, полки свої на супротивника, що в безумстві відмовився кликати “Алилуя!”

Ікос З

Маючи Любові силу непереможную, голосно закликав Ти: “Хто, як Бог?” Здригнулась Вселенная від того оклику і заспівала Тобі:

Радуйся, о Михаїле, поборниче демонів,

Радуйся, зброє Всевишнього непереможная,

Радуйся, Тобою бо облуда викрита,

Радуйся, Тобою бо диявольські стріли погашені,

Радуйся, захисте від підступів бісовських,

Радуйся, благодате Господняя,

Радуйся, душ вірних просвідчення,

Радуйся, порятунку від напастей,

Радуйся, іскро Любові незгасної,

Радуйся, славо Любові всеславної,

Радуйся, сило Любові всесильної,

Радуйся, даре Любові прещедрої,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 4

Бурею пристрастей охоплені, не в силі ми боротися з ворогом, тож допомагайте нам, сили небеснії, у пробах вистояти і чистими устами співати: Алилуя!

Ікос 4

Почути і зрозуміти прагнемо Правду Господню, тож просимо вас, заступників наших і хоронителів, моліте Предоброго Бога, щоб дав нам цю ласку, бо ми так волаємо:

Радуйтесь, вишнії чиноначальники,

Радуйтесь, співаки Божої величі,

Радуйтесь, охоронці людей невсипущії,

Радуйтесь, провідники до домівки небесної,

Радуйтесь, всі Ангели і всі Архангели,

Радуйтесь, Престоли, Господьства і Власти,

Радуйтесь, Херувими і Серафими,

Радуйтесь, Начала і Сили,

Радуйтесь, служителі чесні Пресвітлої Тройці,

Радуйтесь, наставники мудрі людини смиренної,

Радуйтесь, несказанним світлом наповнені,

Радуйтесь і моліться за тих, що оспівують Вас,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 5

Богонатхненному Даниїлові показано Тебе, Архистратиже, як опікуна і покровителя народу вибраного, і він, дякуючи Господеві, захоплено вигукнув: “Алилуя!”

Ікос 5

Коли побачив Андрей-апостол гори дивнії, Борисфеном сивим подорожуючи, благословив їх і прорік, що город, який на них постане, буде Господнім воїном… і сталось – бо ж місто Кия древнєє обрало Тебе, о Михаїле, своїм заступником, співаючи:

Радуйся, преславний небесний лицарю,

Радуйся, дателю світлої радості,

Радуйся, захисте віри правдивої,

Радуйся, Істини вінче коштовний,

Радуйся, зброє могутня Мудрості,

Радуйся, скарбе багатий для світу,

Радуйся, гріхів безпощадний губителю,

Радуйся, всіх ворогів осоромлення,

Радуйся, Києва-града заступниче,

Радуйся, прапоре Церкви Христової,

Радуйся, наших земель покровителю,

Радуйся, обороно Русі-України,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 6

Здійснилось пророцтво Андрея-апостола: на київських горах церков куполи засіяли, на прапорі міста – ікона свята Михаїла, народ Триєдиному Богу співа: “Алилуя!”

Ікос 6

Освітлені світлом Христовим, на поклик Господній зібралися люди побожні, щоб Ангельський образ на себе прийняти й Тобі, зоресяйний, як Чиноначальнику, так заспівати:

Радуйся, Ангелів Чиноначальниче і наш заступниче,

Радуйся, великий Архистратиже,

Радуйся, відблиску слави трисонячної,

Радуйся, за душі наші молитвенниче,

Радуйся, Ти бо стоїш при Престолі Всевишнього,

Радуйся, Ти бо співаєш хвалу Всемогутньому,

Радуйся, трисвятим покликом Бога вславляючи,

Радуйся, і научи нас співать Триєдиному,

Радуйся, і научи життя ангельського,

Радуйся, і поможи нам у немочах,

Радуйся, і позбав нас від присмерку пристрастей,

Радуйся, і зарахуй нас до війська Господнього,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 7

Маючи людям звістити предобру вістку, Господь милосердний слуг вірних до них посилає, земляни ж, новину почувши, Владиці співають: “Алилуя!”

Ікос 7

Новий твір показав у Тобі, Михаїле, Творець і Владика, промінням бо вогнеподібним Ти зло проганяєш, а люди, просвічені світлом любові, долають всі підступи підлі і кличуть до Тебе:

Радуйся, Архистратиже Премудрості,

Радуйся, світлом Любові озброєний,

Радуйся, святістю непереможно захищений,

Радуйся, у Справедливості панцир зодягнений,

Радуйся, переможцю дракона великого,

Радуйся, бо Ти змія низверг стародавнього,

Радуйся, бо підлий обмовник уже обеззброєний,

Радуйся, бо облудник лукавий вже викритий,

Радуйся, бо темінь гріха відганяєш Ти,

Радуйся, бо від бід Ти рятуєш нас,

Радуйся, і моли за нас Бога Всевишнього,

Радуйся, й випроси нам гріхів прощення,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 8

Побачивши під Єрихоном дивний Твій образ, о Михаїле, вжахнувсь Ісус Навин, упав на коліна і Бога прославив: “Алилуя!”

Ікос 8

Увесь Ти у битві з противником лютим, о Михаїле, як перше Ізраїлю, Церкві Христовій тепер помагаєш, Люд Божий із вдячністю кличе до Тебе:

Радуйся, божественний Архистратиже,

Радуйся, о Михаїле преславний,

Радуйся, Церкви Христової захисте,

Радуйся, Божого Люду заступниче,

Радуйся, і збережи нас безгрішними,

Радуйся, і покривай нас крилом своїм,

Радуйся, до Тебе із вірою кличемо,

Радуйся, Тебе ж бо про поміч благаємо,

Радуйся, бо з Тобою поборемо ворога,

Радуйся, бо ми перемогу здобудемо,

Радуйся, і приведи нас до Господа,

Радуйся, і збережи нас для вічности,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 9

Усі Ангельські сили – а без ліку їх! – на чолі з божественним Михаїлом, повсякчас Трисвятую виспівують Господу пісню: “свят, свят, свят єси, Боже наш!” – з ними і ми радісно кличемо “Алилуя!”

Ікос 9

Бачимо, що промовці велемовні, як риби, німіють перед величчю Божого милосердя, дав бо Творець могутніх заступників – Ангелів людям, що кличуть:

Радуйся, святий Михаїле, наш добрий заступниче,

Радуйся, Божий Герою, святий Гавриїле,

Радуйся, святий Рафаїле, що рани лікуєш,

Радуйтесь, святії Архангели, зорями Тройці просвічені,

Радуйтесь, чистії духи-посланники,

Радуйтесь, вірнії друзі Премудрості,

Радуйтесь, бо навертаються грішники,

Радуйтесь, бо віднаходяться згублені,

Радуйтесь, всіх християн покровителі,

Радуйтесь, в скорботах і бідах розрадники,

Радуйтесь, наші моління до Бога заносячи,

Радуйтесь, у ділі Спасення Христу помагаючи,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 10

Світ спасти бажаючи, дав Господь Премилостивий людям своїм охорону надійну – з часу народження з води і Духа Ангел-хранитель душу і тіло християнина оберігає, співати навчає його: “Алилуя!”

Ікос 10

Ти – охорона наша, щит наш надійний, Ангеле наш, що Господaє лице оглядаєш, не покидай нас, Друже, ніколи-ніколи, бо кличемо до Тебе:

Радуйся, Друже небесний, наша охороно,

Радуйся, наш оборонче від бід і напастей,

Радуйся, й завжди будь поруч з нами

Радуйся, і бережи від лихого,

Радуйся, Ангеле наш легкокрилий,

Радуйся, помоче в бурях житейських,

Радуйся, в лютій борні побратиме,

Радуйся, захисте перед суддею,

Радуйся, і не гнівись коли падаємо,

Радуйся, і пробач, що лінуємося,

Радуйся, і веди нас впевнено,

Радуйся, і введи в життя вічнеє,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 11

Пісня найкраща не оспіває всіх див, які Всемогутній Вами явив, о небеснії сили, тож научіть нас подяку співати Трисвятому, кличучи з вами: “Алилуя!”

Ікос 11

Світлопромінним світильником сяють нам добрії вістки, які сповіщаються Вами, о слуги Христові, Ви нам приносите віру, любов і надію, Вам ми співаємо:

Радуйтесь, Божі посланці із неба на землю,

Радуйтесь, вісники Любові Предвічної,

Радуйтесь, славу во вишніх Творцеві співаючи,

Радуйтесь, людям мир Божий звіщаючи,

Радуйтесь, радість небесну на землю приносячи,

Радуйтесь, ви бо звістили, що смерть переможено,

Радуйтесь, ви бо вказали, що тіло прославилось,

Радуйтесь, з вами бо прийде Суддя в день останній,

Радуйтесь, наші молитви на крилах заносячи,

Радуйтесь, праведні душі додому відводячи,

Радуйтесь, за грішнії душі сміливо благаючи,

Радуйтесь, змія лукавого перемагаючи,

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 12

Обдарований ласкою Божественною, спасення вимолюєш Ти, Михаїле, усім, що вшановують Сили небесні, а Триєдиному Богові кличуть: “Алилуя!”

Ікос12

Оспівуючи Тебе устами тлінними, Архистратиже Михаїле, в надії просимо: не забувай нас, грішних, у своїх молитвах, бережи у небезпеках і напастях, бож кличемо до тебе:

Радуйся, славний воєводо Христа-Господа,

Радуйся, найперший Слова служителю,

Радуйся, світлом Владичної слави осяяний,

Радуйся, ворога лютого мужній поборниче,

Радуйся, Церкви Христової панцирю,

Радуйся, наших земель покровителю,

Радуйся, захисте Києва-города,

Радуйся, в храмах, ім’ям Твоїм названих!

Радуйся, і поможи нам збороти противника,

Радуйся, і спопели в нас всю ненависть,

Радуйся, й поможи нам в Любові з’єднатися,

Радуйся, й приведи нас до Царства Небесного!

Радуйся, Архистратиже Михаїле і всі небесні хори!

Кондак 13

О преславний Михаїле, Архистратиже полків небесних! Прийми нинішнє моління наше й поможи нам зло перебороти! І молися Господеві за край наш і людей, що славлять Бога, співаючи: Алилуя!

(З рази повторити цей кондак, а потім повторити Ікос 1 І Кондак 1 ).

Молитва

Святий великий Михаїле Архистратиже, перший начальнику Святої Тройці, доглядачу і хоронителю роду людського, що осяяв чудами всю вселенну, подай і нам день цей перейти боговгодно, не спокушеними злими думками і ділами диявольськими; відкрий слух вухам нашим, нехай почуємо і зрозуміємо Божі слова, благі і душеспасенні, нехай прозріємо внутрішніми очима, і просвіти справжню темряву гріховну, що володіє нами, в якій проводивши всі дні життя нашого, прогнівили доброго, беззлобного і довготерпеливого Творця нашого і Владику, якому предстоять зі страхом небесні сили, безтілесними устами трисвяту пісню возсилаючи. Моліть за нас, що грішимо повсякчасно, щоб не пожер нас меч гніву Господнього: бо перевищили наші беззаконня голови наші, і немов важкий тягар затяжіли на нас. Іще бо згадуємо про минулий час життя нашого і великими грішниками себе визнаємо, які більше всіх людей злі і негідні діла вчинили, та боїмося, щоб як би вогонь не зійшов з неба та не пожер нас чи пекельна прірва живих нас не поглинула. Знаючи ж довготерпіння та невичерпну глибину чоловіколюбства Божого не зневіряємося, бо не наводить кари на гідного покарання, але очікує покаяння.

Амінь


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Твір на тему зустріч у лісі.
Ви зараз читаєте: Акафіст до Архистратига Михаїла
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.