АнонімАнонім (грецьк. anonymos – той, що немає назви, безіменний) – автор, чиє прізвище невідоме; твір без підпису автора. Анонімною вважається не тільки народна творчість, а й твори, зокрема давньої літератури, коли ім’я письменника не прийнято було вказувати. Вони, як і псевдонімні твори, підлягають науковій атрибуції – встановленню автора. Анонімність “Слова про Ігорів похід ” викликала багато спроб атрибуції. Поема Т. Шевченка “Наймичка” вперше опублікована анонімно П. Кулішем у “Записках о Южной Руси” (т. П. 1857) як твір, нібито знайдений публікатором в альбомі “хуторської баришні”. І. Франко атрибутував при публікації роман А. Свидницького “Люборацькі”, знайдений у рукописі. Поширеною була практика анонімного видання творів у Європі XVII-XVHI ст.: “Листи до провінціала” Б. Паскаля, (1657), перше видання “Робінзона Крузо” д. дефо (1719), “Орлеанська діва” Вольтера – поема, яку піддав осуду римський папа; у Росії О. Радищев анонімно опублікував “Подорож із Петербурга до Москви” (1790). Різновидом А. є літературні містифікації (“Поеми Оссіана”, написані дж. Макферсоном). Фактично анонімними є твори, видані під псевдонімом, якщо його не розкрито. Атрибуція А. і розкриття псевдонімів належать до найдавніших проблем текстології і здійснюються шляхом пошуку документально-фактичних аргументів, розкриття і зіставлення змісту А. з атрибутованим твором, аналізу мови і стилю, а в рукописах – почерків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Твір на тему життя тараса шевченка-подвиг.
Ви зараз читаєте: Анонім
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.