АнтианакрузаАнтианакруза (грецьк. anti – префіксі що означає протилежність, протидію та andkrusis – відштовхування) – нестача одного складу на початку вірша. Приміром, у “Вірші про Близька” С. Гординського, написаному чотиристопним анапестом:

Не в очі, а в голову ззаду відстукали кулі,
В коридорах вже крок конвоїрів замовк…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Поль верлен жытевый шлях.
Ви зараз читаєте: Антианакруза