АсиндетонАсиндетон (грецьк. asyndeton – безсполучниковість) – будова переважно поетичного мовлення, з якого усунені сполучники задля увиразнення та стислості виразу. Прикладів цього стилістичного прийому в українській ліриці достатньо: “Зимовий вечір. Тиша. Ми” (П. Тичина); “Зима. На фронт, на фронт!… а на пероні люди… ” (В. Сосюра); “Зціпив зуби. Блідий-блідий! / За байраком село палало. / Хтось прикладом у спину – йди! / – Вас чимало!” (Є. Плужник); “Пропало, пройшло, пролетіло, / Минулося, щезло, спливло, лишень головешками тліло, / Лишень попелищем цвіло” (І. драч).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Образ співця з давньої казки.
Ви зараз читаєте: Асиндетон