ЦезураЦезура (лат. caesura, від caedo – рубаю) – ритмічно-інтонаційна пауза в середині віршового рядка, яка розтинає його на дві, іноді три частини. Класичний приклад симетричної Ц., що виникає безпосередньо після третьої стопи, – “Олександрійські вірші” М. Зерова:

Братерство давніх днів,//розкішне любе гроно!
Озвися ти хоч раз // до вигнанця Назона.

Таку Ц. називають ще й великою, або медіаною, тому що вона має своє постійне місце у багатоскладових канонічних віршових формах (не лише в олександрійському вірші, а й у тринадцятискладовому силабічному, в гекзаметрі). На відміну від античної версифікації, де Ц., як правило, припадає на середину стопи, в сучасній силабо-тоніці – навпаки – збігається з межею стопи, поділяючи віршовий рядок на дві асиметричні частини. Приміром, у п’ятистопному ямбі Ц. вживається після другої стопи, у шестистопному – після третьої тощо:

Твоя стріла // прошиє тонким свистом
Ранкове скло // над степом запашним

(Ю. дараган).

Українській поезії притаманна також подвійна Ц.:

Живуть під містом, // наче у казках, // кити, дельфіни

/> І тритони в густій і чорній, //мов смола, воді, //
В страшних пивницях сто

(В.-І. Антонич).

Тут перша Ц. виконує роль медіани, а друга – малої Ц., або коротенької паузи. Ц. також розрізняються, як і клаузули, своїм закінченням. Принаймні акаталектичній клаузулі, як в олександрійському вірші, відповідає метрична (квантитативна) Ц., каталектичній – ліпометрична, гіпердактилічній – гіперметрична. Так, ліпометрична Ц. спостерігається, коли останній стопі віршового рядка бракує повноти метроструктури, тобто її усічено:

Я іду по рейці / / і хитаюсь,
Чи дійду до віку, // чи впаду.
Ліс спинивсь. І/ Ліс, мов зелений заєць,
Задивився Ц на мою ходу

(М. Йогансен).

Гіперметрична Ц. має подовжену стопу порівняно з іншими:

Ніхто, ніяк, II нічим не спинить
Людьми угноєний // прогрес

(І. Світличний).

Ц. може пересуватися в межах рядка або змінювати своє розташування в межах стопи:

І пішов я тоді // до Петлюри,
Бо у мене // штанів не було.
Скільки нас, // отаких, // коло муру
Од червоної кулі //лягло

(В. Сосюра).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Чи приносить золото щастя гобсек.
Ви зараз читаєте: Цезура
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.