Генетичне вивчення літературиГенетичне вивчення літератури (грецьк. genesis – походження, породження) – один із загальнометодологічних підходів, способів дослідження літератури, в якому увага зосереджується на виникненні і розвитку літератури в цілому чи однієї з національних літератур, на еволюції літературного процесу. Г. вивчення творчості одного письменника реалізується за допомогою біографічного, культурно-історичного, психологічного і соціологічного методів, які в сукупності дають можливість простежити процес виникнення і здійснення задуму, встановити стимули до творчості, джерела тематики, пояснити причини існування в творчості митця її ідейно-тематичних і жанрово-стильових домінант (див.: Відображення в літературі, Вплив і взаємовпливи літератури).

Зустрічають по одежі проводжають по розуму твір.
Ви зараз читаєте: Генетичне вивчення літератури
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.