КаталектикаКаталектика (грецьк. kataliktik – усічення, скорочення, від katalego – припиняю, закінчую) – розділ метрики, де висвітлюються ритмічні закінчення віршового рядка – клаузули, які розмежовують його з наступним. Сучасні віршознавці визначають своєрідність клаузул за місцем наголосу (окситонна, парокситонна, дактилічна, гіпердактилічна), враховуючи останній наголошений склад та ненаголошені, розташовані за дайм. К., характеризуючись зменшенням останньої стопи у віршовому рядку на один чи кілька ненаголошених складів, виявляє цим свою відмінність

від акаталектики чи гіперкаталектики. У вужчому розумінні К. тлумачиться як закінчення віршового рядка стопою, поменшеною порівняно з іншими на один чи два ненаголошених склади (крім ямба та анапеста, де ритмічний акцент припадає на останній склад). У хореї та амфібрахії спостерігається усічення на склад, у дактилі – на один чи два: “Осінь звучить, наче скрипка” (Б. Бунчук): -∪ ∪/- ∪ ∪/- ∪. В. Ковалевський спостеріг аналогічні явища і в середині рядка – в останній стопі перед цезурою, називаючи її ліпометричною (на відміну від метричної, що відповідає акаталектичному закінченню, та гіперметричної), наводячи як приклад віршовані рядки чотиристопного дактиля:

Вудку закинуть рибалка забувся:
Що йому риба, що йому води

(Т. Коломієць).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Володимир винниченко біографія скорочено.
Ви зараз читаєте: Каталектика
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.