Коротко про “Мені однаково”

(1847)

Із циклу “В казематі”

Літературний рід: лірика.

Жанр: ліричний вірш (медитація).

Вид лірики: громадянська (медитативна).

Провідний мотив: патріотичні почуття відповідальності за батьків­щину.

Про твір: цикл “В казематі” Т. Шевченко написав навесні 1847 р., очікуючи в камері вироку за участь у Кирило-Мефодіївському братстві та написання революційних творів. Художній (літературний) цикл – це сукупність творів одного жанру, що об’єднуються задумом автора в ес­тетичну цілість. Послідовність творів, які включають

до циклу, визнача­ється мінливістю настрою ліричного героя.

Усього до циклу “В казематі” входить тринадцять віршів: “Садок вишневий коло хати… “, “Мені однаково, чи буду… “, “Ой три шляхи широкії… ” та ін. Усі вірші цього циклу різні за настроєм, мотивами, ритмі­кою, проте їх об’єднує задум автора: передати сум за рідним краєм і пе­реживання ліричного героя (ув’язненого поета) за долю України.

Почуття глибокого патріотизму долають чорний смуток і безнадію в поезії “Мені однаково, чи буду… “, горе в селянській родині – провідний мотив вірша “Ой три

шляхи широкії… “. Ніби протиставленням до цих та інших творів циклу виступає ідилічний пейзаж вірша “Садок вишне­вий коло хати… “. Саме в цій ідилії Т. Шевченко вбачає ідеальну модель українського села – красу людських стосунків і родинне щастя в гармо­нії з розкішною природою.

Жанр поезії, у якому автор висловлює свої роздуми над проблема­ми життя і смерті, сенсу людського буття тощо, називається медита­цією. Вірш Т. Шевченка “Мені однаково, чи буду… ” є зразком меди­тації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Образ матері в творчості сучасних поетів.
Ви зараз читаєте: Коротко про “Мені однаково”
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.