Ліро-епічний твірЛіро-епічний твір – своєрідний літературний жанр, в якому гармонійно поєднуються зображально-виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого витворюються якісно нові сполуки (вірш у прозі, байка, поема, роман у віршах та ін). Початки Л.-е. т. простежуються у добу романтизму, коли ліричні тенденції проникали в інші роди літератури, ліризуючи їх (дж. Байрон, П.-Б. Шеллі, А. Міцкевич, О. Пушкін, Т. Шевченко та ін.). В українській поезії він зазнав еволюції від часів Т. Шевченка та І. Франка: в ньому превалював або ліричний сюжет, або ліричний герой, або конкретний персонаж, що спостерігалося навіть у творчості одного і того ж автора (В. Сосюра “Червона зима”, “Мазепа”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Як я прибираю свою кімнату.
Ви зараз читаєте: Ліро-епічний твір
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.