Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

Тема: Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури.
Початок нового століття був охарактеризований великими зрушеннями у мистецтві і в літературі. Особливого впливу зазнало мистецтво після усвідомлення того, що “померли всі боги, залишилась одна людина” (Фрідріх Ніцше). Людина стає центром художнього твору і уособлює в собі цілий світ, який є високодуховним, але одночасно оригінальним та сповненим протиріч. Завданням письменників стає пізнання внутрішнього світу людини, її духовної еволюції, її місця у всесвіті та в історії людства. Найбільш, впливовою філософською течією стає позитивізм, представники якого вважали що справжнє (позитивне) знання є результатом досягнення соціальних наук, котрі в свою чергу головним завданням ставили опис фактів і явищ реального світу, а закони природи переносили на життя людей, що знайшло найбільше відображення у працях послідовника позитивізму Огюста Корта. Інший, німецький філософ Роберт Спенсер опирався на еволюційне вчення, підвів до абсолюту

існування суспільної нерівності і визначив її як вічний закон буття.
Розитивізька філософія стала основою появи натуралізму, однак символами цієї доби при всій поширеності інших напрямків стає мистецтво декадансу і його основними рисами модернізм та генетично пов’язаний із ним авангардизм. Декадентство стало іологічним (політичним) явищем на рубежі ХІХ – ХХ ст. Відрізняється настроями безнадійності, неприйняття життя і опиралося на філософські ідеї. Шатобріана та Шопенгауера в основі цього вчення лежить твердження, що цивілізація вичерпала себе і вступила в стадію спаду і згасання. Основні риси декадансу:
– неприйняття дійсності
– відмова від громадського в мистецтві
– культ краси як вищої цінності
– містицизм, віра в надприродні сили
– індивідуалізм
– відмова від моралі буржуазного суспільства.
Естетичні принципи декадансу:
– поетизація слабості, згасання, руйнації
– індивідуалізм і естецтво як бунт проти нелюдського буржуазного суспільства
– мистецтво для мистецтва
– зовнішня правдоподібність
Риси декадансу найбільш чітко виявилися у французькому символізмі (в поезії Поля Верлена), у творчості натуралістів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Твір на тему подорож.
Ви зараз читаєте: Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури