Романтизм – визначенняРомантизм (франц. romantisme) – літературний напрям, що виник наприкінці XVIII століття в Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX століття. Термін “романтизм” упроваджують безпосередньо його перші представники – німецькі романтики. Причому поняття романтизму, або ж романтичного мистецтва, означало сучасну літературу й мистецтво (зокрема в теоретичних працях А. В. Шлегеля). До того ж, нове поняття мало протиставити себе класичному мистецтву. Саме слово “романтизм” походить від іспанського “романс”,

що позначало ліричний жанр, який виник в іспанській літературі ще в середні віки. Згодом “романс” починає означати епічний жанр роману. У XVII столітті поширюється визначення “романтичний”, яке характеризувало твори й сюжети, написані романськими (а не класичними) мовами. В Англії XVIII століття епітет “романтичний” позначав літературу середньовіччя та Ренесансу, а згодом – фантастичне, дивовижне, таємниче як необхідні елементи поезії кінця XVIII століття.

Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. Як новий тип свідомості й ідеології,

що охопив різні напрями людської діяльності (історію, філософію, право, політичну економію, психологію, мистецтво), романтизм був пов’язаний із докорінною зміною всієї системи світоглядних opієнтацій і цінностей.
Визначальні риси романтизму:
– заперечення раціоналізму доби Просвітництва;
– ідеалізм у філософії;
– вільна побудова творів;
– апологія (захист) особистості;
– неприйняття буденності й звеличення “життя духу” (найвищими виявами його були образотворче мистецтво, релігія, музика, філософія);
– культ почуттів;
– ліричні та ліро-епічні форми;
– захоплення фольклором, інтенсивне використання фольклорних сюжетів, образів, жанрів, художньо-технічних прийомів;
– інтерес до фантастики, екзотичних картин природи тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Твір івана франка фарбований лис.
Ви зараз читаєте: Романтизм – визначення
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.