ШаржШарж (фр. charge) – різновид карикатури, в якій зберігається подібність з об’єктом зображення, сатиричні тенденції поступаються перед м’яким, доброзичливим гумором. Ш. має свою жанрову специфіку і в поезії: це переважно чотиривірш, в якому наявний легкий жарт, як у ряді дружніх ПІ. П. Осадчука:

ДМИТРО ПАВЛИЧКО
Від книжок вгинається поличка.
Струмом б’є із кожного рядка.
Недарма ж бо томики Павличка
Пригорнулись до томів Франка.

Ш. близький до епіграми, але позбавлений ознак в’їдливої сатиричності, а також до пародії,

але без гротескової імітації творчої манери автора.

Шахопоезія – вид творчості, синтез поезії і шахової композиції, започаткований у 90-х XX ст. А. Мойсієнком; культивує два різновиди шахопоезії: віршовий текст відбиває певні ідейно-тематичні колізії розв’язку шахової задачі; поетичний текст безпосередньо “вплітає” в себе розв’язок авторової задачі, наприклад:

Легкого не вибираємо…

Коли вибір
Виболено
До малого камінця в оці,
Випалено
До останнього нерва,
Вибілено
До ризику –
На шляху,
Що малих путівців стремена
Порвав-пожбурляв довкола
І сам
Стоїть
Упівнеба розіп’ятий
Ними
Безжально-кинджально…
Легкого не вибираємо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Ю яловський коротко.
Ви зараз читаєте: Шарж
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.