СиметріяСиметрія (грецьк. symmetria – гармонія, розмірність) – розміщення частини художнього твору за принципом віддзеркалення. Прикладом С. може бути олександрійський вірш – дванадцятискладник із цезурою посередині, обов’язковим наголосом на шостому та дванадцятому складах. Симетричним вважається суміжне римування, кільце тощо. Вживається С і в складних композиційних формах, як стихолітія. Цікаві зразки С. спостерігаються і серед фігурних віршів, як у М. Мірошниченка:

На принципі С. будується паліндром, іноді набуваючи синкретичного (водночас зорового та слухового) вигляду фігурного вірша. Один з таких варіантів спостерігається у вірші А. Мойсієнка “Хижих мечем мирим”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Модель щасливої сім'ї твір.
Ви зараз читаєте: Симетрія