Твір на тему: “Образи демонологічних істот у творі Валерія Шевчука “Дім на горі”

Образи демонологічних істот у творі Валерія Шевчука “Дім на горі”

Використання містично-міфологічних ремінісценцій у творчості українських та зарубіжних письменників відбувається вже не одне століття. Демонологічна образність роману-балади “Дім на горі” зумовлена впливами бароко. Раїса Мовчан розглядає цей твір в контексті бароко, наводячи ряд доказів на підтвердження цієї точку зору.

Роман побудований з двох частин: повісті-преамбули і циклу “Голос трави” з тринадцяти новел. Цікаво, що новел саме тринадцять: містична тканина твору дає підстави говорити про невипадкову наявність цього магічного числа.

Ірреальні мотиви з’являються ще в повісті-преамбулі. Образи жінок, що мешкають у Домі на горі, виписані цілком реалістично, традиційними прийомами і засобами характеротворення. Та міф-легенда, який перетворюється на циклічно повторюваний магічний обряд, пронизує жіночі образи ореолом таємничості. Пришельці, які “з’являються бозна-звідки” перед жінками Дому, подані в романі як демонологічні істоти. Вони сірим птахом спускаються з неба,

перетворюються на чоловіків і намагаються спокусити юних мешканок Дому. Якщо зваблення вдається – народжуються дивні хлопчики, “доля яких майже завжди була сумна”. Варто наголосити на демонологічності цих хлопчиків.

Мотив “парування” демона з людиною є типовим у фольклорі. Сам письменник продовжує цю тему в другій частині, в новелах “Перелесник”, “Панна сотниківна”, “Відьма”, змінюючи лише зовнішній вигляд потойбічного спокусника.

Містичним є також лейтмотив синьої дороги в першій частині твору.

І символіка синього кольору, і мотив дороги запозичені з фольклору. В. Шевчук зливає ці два поняття в цілісний образ, що синтезує вищі емоції і раціоналізм, рух у безмежність, спроби самопошуку. Мотив синьої дороги певною мірою перегукується з пошуком синього птаха у М. Метерлінка.

Більшість сюжетів циклу “Голос трави” запозичені з фольклорно-фантастичних і міфологічних оповідей. Вражає подібність деяких новел до Лесиної “Лісової пісні”, теж створеної на фольклорному грунті.

У новелі “Дорога” розповідається про домовика-невдаху з комплексом “білої ворони”. Фактично, він є псевдодомовиком, бо його тягне не до хатнього життя, а до мандр. Образ юного чорта з новели “Панна сотниківна” теж не відповідає фольклорно-фантастичному стереотипу: закохавшись в панночку, він прагне взаємності без кривди. “Я не хочу її дурити”, – каже він своєму дідусеві. Через це чорт має загинути, бо не здатен виконувати своїх обов’язків – шкодити людям. У новелі “Відьма” теж створено подібний образ: молода жінка, над якою знущається пан, перетворивши її на свою коханку, втомилась бути безсилою річчю хазяїна. Вона повертається до свого природного стану відьми; її магічні здібності прокидаються лише внаслідок тривалої ганьби над дівочою гідністю. Наславши мор на село, молода жінка не здатна боронитися від роззлюченого натовпу: її спалюють на вогнищі, а пан залишається і далі бенкетувати у маєтку.

Фольклорно-типовими є обставини і образи новел “Швець”, в якій людина перемагає чорта, і “Чорна кума”, де Смерть допомагає бідному селянину, а потім забирає його до себе. Ставлення до чорта у Жабунихи, героїні новели “Голос трави”, алегоричне: “Чорт – це наші лихі помисли”.

Отже, демонологічні образи другої частини роману-балади представлені конкретніше, ніж у першій частині, де містяться лише натяки на надприродні явища. Друга частина твору відтворює містичні мотиви і демонологічні образи, що не завжди відповідають схемам характеро – і сюжетотворення, закладеним у фольклорі. Але саме це надає твору оригінальності і нового алегоричного забарвлення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Допис дискусійного характеру.
Ви зараз читаєте: Твір на тему: “Образи демонологічних істот у творі Валерія Шевчука “Дім на горі”