Творча уяваТворча уява – психічний процес, який виявляється у створенні нових образів на основі раніше набутих конкретно-чуттєвих вражень. Т. у. виступає одним із моментів діяльності письменника в єдності з його пам’яттю, мисленням, волею і почуттями. Вона грунтується на перетворенні уявлень шляхом їх незвичайного сполучення (асоціацій), гіперболізації, загострення, узагальнення, уподібнення тощо. Т. у. – процес завжди активний, навіть якщо він починається з пасивного відтворення баченого, колись пережитого чи з підсвідомого інтуїтивного осяяння.

Т. у., яка вольовим зусиллям письменника не об’єктивується в художній образ, закріплений у тексті твору, залишається мрією, внутрішнім баченням митця. Вимріяні, створені в уяві образи використовуються в творчій діяльності письменника. Залежно від співвідношення уяви і мислення письменника складається своєрідність його образного художнього світу, індивідуального стилю, що, зрештою, позначається на жанровій структурі творів митця. Ось чому І. Франко у праці “Із секретів поетичної творчості” окремий розділ відвів характеристиці уяви, її ролі в творчому процесі письменника. Синонімом Т. у. є фантазія,
хоча деякі вчені бачать відмінність між ними. Під фантазією в такому разі розуміють психічний процес, результатом якого є образ, цілковито відірваний від об’єктивної дійсності. На такому різновиді Т. у., як фантазія, грунтується фантастика у художній літературі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Життя людини це боротьба.
Ви зараз читаєте: Творча уява
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.