Атмосфера української родини в оповіданні “Свекор”

Для кожної людини найголовніше в житті – її сім’я. В українських родинах особливу увагу завжди приділяли вихованню дітей, бо розуміли, що ті звички, правила поведінки, які маленька людина засвоїть іще в дитинстві, будуть із

Едипів комплекс у творчості Івана Нечуя-Левицького

Характер і світобачення Левицького сформувалися ще в дитинстві. Переконання письменника безперечно впливали на творення персонажів його творів. Щоб збагнути основні причини поведінки героїв, яких письменник “виліпив” з розмаїття власного душевного життя, варто вивчати його

Питання і тести з української літератури

Питання і тести по укр. літературі 1. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за соціальну справедливість (роман П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”). 2. І. Я. Франко і сучасність. 3. Смішний

Викриття злодіянь проти народу в “Посланні до єпископів… ” (2 варіант)

У 1596 році в Україні була створена унія, що мала би об’єднати православну та католицьку церкви. Уніати повинні були коритися Папі Римському, але це не подобалось як священикам, так і простому люду. Тим більше,

Мотиви лірики В. Стуса

Василь Стус по праву вважається одним з найвизначніших українських поетів двадцятого століття. Він прийшов у літературу в кінці 50-х – на початку 60-х років, коли зміни в житті країни, пов’язані з викриттям культу особи

Прихований зміст байок Леоніда Глібова

Гумор – неодмінна складова людського життя. Він допомагає нам зняти нервове напруження, вийти зі складної ситуації. Мабуть, саме тому завжди популярними були й будуть різножанрові гумористичні й сатиричні твори. Одним із відомих українських поетів

Родом із дитинства (за мотивами кіноповісті “Зачарована Десна” О. Довженка) (1 варіант)

Олександр Петрович Довженко – відомий режисер, публіцист, громадський діяч. Однак передусім знаємо його як талановитого письменника, який оспівував і рідний край, і свій народ з його традиціями та мораллю. Прозаїк завжди був небайдужим до

Національна етика у творчості Олега Ольжича

Національна етика у творчості Олега Ольжича “Провідною ідеєю українського народу від світанку віків є Ідея Слави – тобто беззглядна цінність героїчного повнення призначення людини. Це “іскати собі чти, а князю слави” – “Слово о

Зображення героїзму солдата під час війни (за поемою “Прометей”)

Поезії А. Малишка періоду Великої Вітчизняної війни вражають своєю ліричністю та реалістичним зображенням подвигів і фронтових буднів. Ці твори сприймаються як сповідь поета-воїна, що був одним з тих, хто боровся з фашистами. Тисяча дев’ятсот

Ідея незламності народного дуку, любові й відданості своїй Вітчизні в п’єсі “Ярослав Мудрий” (1 варіант)

І, поки жив, стояти я клянусь За руську правду і єдину Русь! І. Кочерга В історії нашої країни були такі часи, коли їй доводилося зовсім нелегко. Про такі часи і розповідає Іван Кочерга у