Ефект відчуження в драматургії Бертольда Брехта

Реферат На тему: Ефект відчуження в драматургії Бертольда Брехта Постать Бертольда Брехта викликала й викликає жвавий інтерес та дискусії. За життя він зазнав, що таке гоніння й переслідування; й зараз не існує однозначного погляду

Що я відкрив для себе в давньокласичній східній поезії? (на прикладі творів Омара Хайяма та Нізамі Гянджеві)

Справжнім відкриттям для мене в-цьому році стало знайомство з творами персидського вченого та віршописця Омара Хайяма й азербайджанського мислителя і поета Нізамі Гянджеві. Відкриттям, тому що в їх творчості відбивається особливий менталітет східних народів,

Чому п’єса названа “Ляльковий дім”? (за однойменною п’єсою Г. Ібсена)

Чому п’єса названа “Ляльковий дім”? (за однойменною п’єсою Г. Ібсена) Г. Ібсен, відомий норвезький драматург, створив “нову драму”. У цих п’єсах він прискіпливо аналізує сучасне йому суспільство, доводячи, що воно під ілюзією прогресу і

Міфи Еллади

Майже кожен народ із давніх-давен має перекази, де реальне переплітається з фантастичним. У міфах діють боги й напівбоги, титани, фантастичні тварини, відбуваються різні дива. У багатьох давньогрецьких міфах розповідається про народження богів. Це істоти,

Народна основа “Книга про бійця” О. Твардовського “Василій Тьоркін”

И читатель вероятный Скажет с книгою в руке – Вот стихи, а все понятно, Все на русском языке. О. Твардовський Чи може бути незрозумілою ця “Книга про бійця”, якщо вона пов’язана з народним життям

Життєподібний сюжет і філософсько-символічний зміст повісті-притчі Е. Хемінгуея “Старий і море”

Повість “Старий і море” – один з останніх завершених творів легенди американської літератури Ернеста Хемінгуея, своєрідний підсумок творчих пошуків автора. Літературознавці визначають жанр цього твору як повість-притча, тобто твір, що розповідає про долю і

Філософська лірика Федора Тютчева

Філософська лірика Федора Тютчева Тютчев – один із кращих поетів у російській літературі XІX ст. – відомий нам насамперед своєю філософською лірикою. Саме ця спрямованість віршів поета істотно відрізняє його поезію від творчості сучасників,

Інтелектуальне і моральне перетворення Елізи Дулітл (за п’єсою Б. Шоу “Пігмаліон”)

П’єса “Пігмаліон” – одна з найкращих драм англійського письменника Бернарда Шоу. Захоплює вона одразу – з першого рядка! Ти ніби опиняєшся в далекій Англії, а персонажі п’єси – твої давні знайомі… Рясний літній дощ

Мотив фатуму в романі Гюго “Собор Паризької богоматері” (2 варіант)

Давні греки вірили, що доля смертних людей і безсмертних богів знаходиться в руках невблаганних мойр. Ніхто не може боротися проти долі. Відсутня така влада, яка б змінила хоч що-небудь у тому, що призначено людям

Тонке сприйняття барв і звуків життя (у танках Ісікави Токубоку)

В усьому світі люди мають однакові почуття, досить часто розмірковують над однаковими “вічним” проблемами, але літературні та взагалі мистецькі твори представників різних культур, які відображують ці проблеми й почуття, можуть бути дуже несхожими. Особливо