Варіанти текстуВаріанти тексту (лат. varians – мінливий) – у широкому розумінні – текстові відмінності між автографами, копіями, списками чи друкованими виданнями одного і того ж твору, У вужчому значенні – видозміни тексту внаслідок його виконання (приміром, сценічного) чи переписування (різні списки Києво-Печерського патерика) тощо. У сучасній літературній практиці найбільш поширений перший приклад, в якому найчастіше виявляються авторські правки, спрямовані на зміну якості художнього твору, поліпшення його і т. п., як наприклад, у сонеті М. Зерова “Pro domo”:

Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога.
У первісному варіанті цей тривірш мав дещо відмінний вигляд:
Класична пластика і контур строгий,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, Україно, дорога.

Заміна слова “Україно” на слово “поезіє” значно змінила зміст сонета, первісна назва якого – “Молода Україна” – теж була досить промовиста та суголосна пафосові “розстріляного відродження”. Часто трапляється, що кінцевий варіант художнього твору визначається не волею автора, а сторонніми, не завжди сприятливими чинниками. Так чимало текстів П. Тичини зазнали далеко не кращих змін під тиском більшовицької критики, як наприклад, милозвучні рядки “О панно Інно, панно Інно… “, що публікувалися у спотвореному, безбарвному вигляді в радянських виданнях: “О люба Інно, ніжна Інно… “, оскільки тогочасна критика вбачала у слові “панно” негативний зміст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
На майдані коло церкви аналіз.
Ви зараз читаєте: Варіанти тексту
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.