Верлібр

Верлібр (фр. vers libre – вільний вірш) – неримований нерівнонаголошений віршорядок (і вірш як жанр), що має версифікаційні джерела у фольклорі (замовляння та інші форми неримованої чи спорадично римованої народної поезії). У художній літературі В. поширюється в добу середньовіччя (літургійна поезія), у творчості німецьких передромантиків, французьких символістів та ін. Особливого значення В. надавав В. Уїтмен, а надто – авангардисти XX ст. Це одна з провідних форм сучасної поезії, сприйнята як виокремлена система віршування:

Діти одягнені у пташині сорочки
Летять на подобах весняного сонця
У простір розгорненої книжки
Що сміється білим сміхом сіяча
Який сіє у полі себе з руки

(В. Голобородько).

В. відмінний від вільного, власне, нерівностопного римованого (переважно – ямбічного) вірша.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Твір дружба як цінність.
Ви зараз читаєте: Верлібр
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.