“Ви знаєте, як липа шелестить… ” аналіз віршаЛітературний рід : епос
Жанр : ліричний вірш або елегія
Вид лірики : інтимна та пейзажна
Провідний мотив : світле й радісне почуття кохання весняної ночі.
Тема : Показ кохання через призму кольорів природи; вираження емоцій, які народжуються в душі юного ліричного героя, перших і тендітних почуттів кохання.
Ідея : Возвеличення найкращіх людських почуттів

Художні засоби:

    Епітети : місячні ночі Риторичні питання : “Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?”, “Ви знаєте, як сплять старі гаї?” Риторичні
    окличні речення : “А солов’ї!.. Та ви вже знаєте, Як сплять гаї!” Присутня Синекдоха – “дідугани” (дерева).

Віршовий розмір : ямб (Вірш написаний чотиристопним ямбом з незакінченою стопою, жіноча рима чергується з чоловічою, римування перехресне)
Композиція : дві шестирядкові строфи. Композиційно вірш поділяється на дві частини. Обидві починаються риторичними питаннями. Спочатку простір обмежений лише липою, яка шелестить, у другій частині він ширшає – це вже гаї, вони сплять, але “все бачать крізь тумани”. Простір враз стає глобальним – “місяць, зорі”, а потім швидше

звуковий образ – “солов’ї”.

Вірш написаний 1911 року і, за деякими джерелами, є першим друкованим віршем Павла Тичини. 1911 рік – це лише період становлення майбутнього поета як особистості, рік навчання в Чернігові, перші зустрічі з творчою молоддю Чернігівщини. Проте вірш засвідчив неабиякий талант майбутнього символіста. Вірш не належить до жодної збірки, лише пізніше входить до збірки “Сонячні кларнети”.
Ліричний герой сповнений почуттів, він звертається з риторичними запитаннями до уявних опонентів, які теж мають відчувати те, що і він, він закликає до рішучості, проте сам не виявляє цієї рішучості. Лише щира, закохана душа здатна бачити символічні образи природи, а закохані, очевидно, бачать спільні образи. І тому риторичне питання на початку вірша трансформується в риторичне ствердження. Ліричний герой знайшов однодумців, він не самотній у своїх почуттях!
Головних героїв тут цілий ряд. Безперечно, спочатку варто відзначити кохану, яка абсолютно не візуальна, вона навіть бездіяльна, бо просто спить… Але і у своєму сні вона – це все для ліричного героя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Розповідь я украінець.
Ви зараз читаєте: “Ви знаєте, як липа шелестить… ” аналіз вірша
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.