Видання

Видання – твір друку, який має самостійне поліграфічне оформлення, встановлені вихідні дані і призначений для поширення вміщеної в ньому інформації. У випадку відсутності даних про автора чи вихідної інформації В. кваліфікується як анонімне або безвихідне. За редакцією тексту В. може бути 2-е, 3-є і т. д., а також доповнене, виправлене. Особливим чином оформлюваними є В. кишенькові, мініатюрні, бібліофільські. В. академічне – найповніше наукове В., яке містить критично встановлений текст і його варіанти, оснащені грунтовним коментарем і довідковим

апаратом. Може включати окремими розділами (томами) художні, наукові твори, щоденники і записи, листи. Відомі В. академічні українських письменників: Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, П. Тичини, М. Рильського (див.: Академічне літературознавство). В. критичне містить спробу встановлення канонічного тексту на підставі наукового опрацювання автографів і попередніх публікацій твору; оснащується коментарем з аналізом варіантів, різночитань і їхнього походження з метою з’ясування останньої авторської волі цього тексту. В. критичне є різновидом В. наукового, виконує
підготовчу функцію для В. академічного; водночас може функціонувати як масове.

До типу В. критичного наближаються видання серії “Бібліотека поета”, випущені “Радянським письменником” (“Українським письменником”) у 1990-92: Богдан Лепкий. Поезії; Богдан-Ігор Антонйч. Поезії; Євген Плужник. Поезії та ін. В. наукове – тип видання класичних творів, документів, архівних матеріалів, що характеризуються встановленням “канонічних” текстів за першоджерелами, докладним апаратом і повнотою ансамблю текстів (коментар, наукові статті з історією твору і видання його і т. п.). В. наукові часто виходять серійно, наприклад: “Бібліотека української літератури” у видавництві “Наукова думка”. Вказані типи В. – академічне, критичне, наукове – вимагають великої аналітичної роботи в аспекті текстології, високої культури В. і поліграфічного виконання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Сімейне щастя хельмерів не склалося.
Ви зараз читаєте: Видання
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.