Зіткнення, або АнадиплозисЗіткнення, або Анадиплозис (грецьк. anadiplosis – подвоєння) – стилістична фігура, що полягає у звуковому чи словесному повторенні кінця віршованого рядка та початку наступного:

Згасає день за синіми лісами,
За синіми лісами лягла імла;
Пливуть рожеві хмари небесами,
І тихо з небесами злилась земля.
Стоять квітки, окроплені росою,
Окроплена росою, тремтить трава.
Мої думки захоплені красою,
Захоплені красою мої слова

(д. Загул).

3. представляє сполуку епіфори з анафорою, “конкатенацією (лат. catena – ланцюг), тобто “ланцюговою сув’яззю”. Існують й інші назви цього лексико-композиційного прийому, зокрема, О. Квятковський запропонував термін “акромонограма” (грецьк. akros – зверхній, зовнішній; mono – один; gramma – риска, знак, напис). Подеколи у значенні терміна “3.” вживається “епістрофа”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Характеристика образів з наталки полтавки.
Ви зараз читаєте: Зіткнення, або Анадиплозис
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.