Тарас Шевченко – До Основ’яненка (АНАЛІЗ)Аналіз твору

Тараса Шевченка “До Основ’яненка”

1839 р.

Літературний рід : лірика.

Жанр : послання.

Вид лірики : громадянська.

Провідні мотиви : захоплення героїчним минулим України; роль уроків історії для вирішення проблем сучасності; віра в безсмертя рідного народу.

Про твір : поштовхом до написання романтично-величального послання “До Основ’яненка” стала публікація в “Отечественньїх записках” нарису Г. Квітки-Основ’яненка “Головатий (Нарис для історії Малоросії)”, який справив на Т.

Шевченка глибоке враження. Поет заохочував свого старшого побратима висвітлювати історико-героїчну, патріотичну тематику, спонукав відтворювати в усій величі героїку минулого України, щоб розбудити пасивних сучасників для боротьби за соціальне й національне розкріпачення народу, тим самим не розриваючи вісь безперервності історичного часу.

Поезія пройнята народнопоетичною символікою: місяць, вітер, чайка, степ, могили, домовина. Тропи також мають народнопісенне походження: порівняння (“Чайка скиглить літаючи, // Мов за дітьми плаче”)’, персоніфікація (“На тім степу скрізь могили // Стоять

та сумують”)’, постійні епітети (“сине море”, “червоні жупани”, “чужі люде”, “слава козацькая”). Усе це сприяє висловленню основних ідей послання:

    минуле має дати відповідь на проблеми сучасності, щоб дізнатися, “Чия правда, чия кривда // чиї ми діти”; заклик поета оспівувати героїчне минуле народу; віра в безсмертя рідного народу, його мови, культури.

Елегійні описи славного історичного минулого, яке не вернеться, звеличення козацтва, сцени звитяжних козацьких походів характерні й для інших ранніх творів Т. Шевченка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Народознавство тема рослини обереги.
Ви зараз читаєте: Тарас Шевченко – До Основ’яненка (АНАЛІЗ)
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.