Нові твори

Детальний Аналіз “Я (Романтика)” Хвильовий

” Я (Романтика) ” аналіз твору – тема, ідея, жанр, сюжет, композиція, герої, проблематика та інші питання розкриті в цій статті. Паспорт твору: Рід літератури: епос. Жанр: психологічна новела (деякі літературознавці стверджують, що оповідання

Аналіз роману “Невеличка драма”

Дуже важливим у творчій спадщині письменника В. Підмогильного був роман ” Невеличка драма “, закінчений у 1929 р. Цей твір органічно доповнив бібліотеку українського інтелектуального роману, на той час уже репрезентованого “Вальдшнепами” М. Хвильового,

Відповідь на контрольне питання До творчості Марка Вовчка

Як, розкриваючи образ пана-ліберала, Марко Вовчок підтверджує думку: “немає добрих панів”? У повісті “Інститутка” Марко Вовчок викриває і не тільки жорстоких, а й “добрих” панів, яким є полковий лікар, пан-ліберал. Його образ подається в

Детальний Аналіз “Ви знаєте, як липа шелестить… ” Тичина

” Ви знаєте, як липа шелестить… ” аналіз твору – тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті. ПАСПОРТ ТВОРУ Рід літератури: інтимно-пейзажна лірика, Жанр: ліричний вірш. Мотиви: вираження емоцій,

Критика “Задивляюсь у твої зіниці… ” Симоненко

У поезії ” ЗАДИВЛЯЮСЬ У ТВОЇ ЗІНИЦІ ” Василь Симоненко гордо й одверто заявляє про свою любов до України, говорить про те, що Батьківщина завжди була, є і буде найважливішою для нього. Поезія написана

Аналіз пісні Марії Чурай “Віють вітри”

Пісня Марусі Чурай “Віють вітри, віють буйні” передає почуття самотньої дівчини, яка страждає в розлуці з “милим чорнобривим”. для неї це – “люте горе”, вона себе порівнює з билинкою в полі, що росте на

Ольга Кобилянська – Земля (Характеристика твору)

(1902) Літературний рід: епос. Жанр: повість. Тема: зображення трагічної події, що сталася в гуцульській родині хлібороба наприкінці XIX ст. Головна ідея: поміркувати над причинами братовбивства, тобто пер-шогріха, зла у світі. Головні герої: заможний газда

Творчість Богдана-Ігоря Антонича

Творчість Богдана-Ігоря Антонина безумовно не належить до найвищих зразків імпресіоністичної традиції в українській поезії. Після багатьох літературознавчих дискусій його творчість так і не була остаточно зарахована до якоїсь конкретної течії. При тому практично всі

Детальний Аналіз “Наталка Полтавка” І. Котляревський

Аналіз ” Наталка Полтавка ” – визначення теми, ідеї, жанру, головних героїв, розкриття сюжету, критика. ПАСПОРТ ТВОРУ Рід літератури “Наталка Полтавка”: драма. Жанр “Наталка Полтавка”: Соціально-побутова драма (сам Котляревський називає її “малоросійською оперою”). Тема

Аналіз гумористичного твору “Моя автобіографія”

” Моя автобіографія ” за жанром – гумористичне оповідання, або гумореска. Композиція відповідає формі ділового паперу – автобіографії. Твір написаний протягом 15-16 березня 1927 року, надрукований у видавництві “Книгоспілка” того ж року. У “вступному”