Тести до теми “Життя і творчість Євгена Маланюка”ТЕСТИ ДО ТЕМИ “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА”
1. Євген Маланюк народився в:
А) Єлисаветграді;
Б) Херсоні;
В) Ново-Архангельську.
2. Батько Євгена Маланюка був:
А) артистом;
Б) суддею;
В) сільським інтелігентом.
3. Євген Маланюк здобував освіту в:
А) початковій школі;
Б) Єлисаветградському реальному училищі;
В) Київському університеті;
Г) Петроградському політехнічному інституті;
Д) Київській військовій школі.
4. Починає віршувати Євген Маланюк будучи:
А) школярем;
Б) гімназистом;
В) офіцером.

/> 5. Служить у:
А) Червоній Армії;
Б) війську УНР.
6. У якому році поет емігрував:
А) 1919;
Б)1920:
В) 1921?
7. Причини еміграції:
А) служба у війську Петлюри;
Б) поразка УНР;
В) власне бажання.
8. Проживає у країнах Західної Європи:
А) Німеччині;
Б) Польщі;
В) Чехословачяині;
Г) Угорщині.
9. Здобуває вищу освіту в:
А) Польщі:
Б) Чехословаччині;
В) Німеччині;
Г) Угорщині.
10. Якою збіркою поезій дебютує Євген Маланюк:
А) “Гербарій”;
Б) “Стилет і стилос”;
В) “Земля і залізо”?
11. Дружиною Маланюка була:
А) Олена Теліга;
Б) Наталя Лівицька-Холодна;
В) Богумила Савицька.
12. У скількох країнах жив емігрант Євген Маланюк? Назвіть їх:
А) у трьох;
Б) у двох;
-в) в одній.
13. Назвіть поетичні збірки Маланю. ка в порядку опублікування і вкажіть роки їхнього виходу у світ:
А)”Влада”(1954);
Б) “Проща” (1959);
В) “Остання весна” (1951).
14. Річка дитинства, що зустрічається в багатьох поезіях Маланюка:
А) Інгулець;
Б) Дніпро;
В) Синюха.
15. Яким твором відкривається збірка “Земля і залізо”:
А) “Шевченко”;
Б) “Невичерпальність”;
В) “Напис на книзі віршів”?
16. “Біографія”, “Пам’яті Куліша”, “Сучасники” – це вірші збірки:
А)”Влада”;
Б) “Серпень”;
В) “Стилет і стилос”.
17. “Як в нації вождя нема,
Тоді вожді П поети” – це слова з поезії:
А) “Посланіє”;
Б) “Невичерпальність”;
В) “Сучасники”.
18. У якій збірці Маланюка Україна постає в образі жінки-матері з трагічною долею:
А) “Проща”;
Б) “Земна Мадонна”;
В) “Остання весна”?
19. Євген Маланюк визначив програму свого життя і творчості у збірці:
А)”Влада”;
Б) “Стилет і стилос”;
В) “Земля і залізо”.
20. Мистецька і громадянська позиція Маланюка виражена у вірші: .
А) “Невичерпальність”;
Б) “Біографія”;
В) “Напис на книзі віршів”.
21. Кого називає Маланюк “скитською гетерою”, “божевільною блудницею”, “степовою Елладою”, “дикою бранкою – степовою”:
А) Росію;
Б) Україну;
В) Грецію?
22. З якого твору слова:
“… Даремно, вороже, радій – Не паралітик і не лірник Народ мій – в гураган подій Жбурне тобою ще, невірний!”
А) “Сонети про Орлика”;
Б) “Уривок з поеми”;
В) “До портрета Мазепи”?
23. Назвіть три публіцистичні статті Маланюка, присвячені видатним українським письменникам, наприклад:
А) “До Шевченківських роковин”;
Б) “Франко як явище інтелекту”;
В) “До роковин Лесі Українки”.
24. Про кого і в якому творі Євген Маланюк писав: “Син дрогобицького ремісника вийшов… з тією зброєю, яку мав від народження і яку ціле своє тверде життя сталив та вдосконалював зі зброєю розуму”:
А) про Миколу Зерова;
Б) про Пантелеймона Куліша;
В) про Івана Франка?
25. Кого назвав Євген Маланюк “Сосудом Духа”:
А) Ольгу Кобилянську;
Б) Івана Франка;
В) Лесю Українку?
26. Хто сказав про Євгена Маланюка: “Які б не прикладалися до нього, Євгена Маланюка, людські мірки, він виростає понад усе своєю великістю і неповторністю. І шкода, що він так рано помер”:
А) Леонід Мосендз;
Б) Наталя Лівицька-Холодна;
В) Улас Самчук?
27. Кому належать слова: “Маланюк потряс мене. Велетень не лиш духом, а й тілом… Ерудит, енциклопедист. Світова література, наша і, звичайно, російська. Багато цитат, від Малярме і Гюго до Блока й Гумільова. Я зрозумів його покликання в поезії: тисячолітня, багатотісячолітня Україна”:
А) Леонідові Полтаві;
Б) Юрію Лавріненку;
В) Дмитрові Донцову?
28. Євген Маланюк помер у:
А) 1965 р.;
Б) 1968 р.;
В)1971 р.
29. Похований Євген Маланюк у:
А) Мюнхені;
Б) Бавнд-Бруці;
В) Вашингтоні.
ТЕСТИ ЗА ТВОРЧІСТЮ /. ДРАЧА
Варіант І
1. Перша збірка віршів І. Драча:
‘ а) “Соняшник”;
Б) “Протуберанці серця”;
В) “Корінь і крона”.
2. Особливості індивідуального стилю письменника в:
А) самобутності таланту;
Б) індивідуальній неповторності;
В) широкому використанню традицій. 3. Для поезії Драча характерна:
А) декларативність;
Б) ілюстративність;
В) реалістичне відтворення життя.
4. Утруднює сприйняття творів письменника:
А) метафоричність;
Б) складність форми;
В) надлишкове використання символічних образів.
5. У збірці “Соняшники” головну увагу автор приділяє:
А) філософському осмисленню досягнень науки;
Б) розповіді про щоденне життя. 6. Улюблені жанри поетам
А) балади;
Б) вірші-послання;
В) етюди;
Г) верлібри.
7. Вірш “Балада про соняшник” характеризується:
а) авторським підходом до використання традиційної космічної образності;
б) олюдненням образів.
8. Персоніфікація – це…
9. Проблему гуманізації суспільства автор розглядає у вірші:
А) “Балада про соняшник”;
Б) “Етюд про хліб”;
В) “Дума про Вчителя”.
10. Продовжити думку: у віршах “В оркестрі мікрочастин”, “Реквієм Павлу Тичині”, “Смерть Шевченка”, циклі віршів про Г. Сковороду І. Драч порушує проблеми…
11. “Чорнобильська мадонна” за жанром:
А)поема;
Б) мозаїка;
В) скорбна пісня.
12. Ідейний зміст поеми “Чорнобильська мадонна”:
а) пекучий біль з приводу того, що трапилося у квітні 1986 р.;
б) гіркі роздуми над проблемою “людина і природа”;
в) турбота про майбутнє людства, про необхідність збереження природи.
13. В “Чорнобильській мадонні”:
А) нагнітається жахливість;
Б) глибокий ліризм.
14. Дайте відповідь на питання. Хто винен у Чорнобильській трагедії?
15. З якою метою І. Драч у творі “Чорнобильська мадонна” життєво правдиві картини поєднує з феєричними; реальні – з фантастичними?
16. Чим пояснити ускладнення композиції поеми “Чорнобильська мадонна”?
17. З якими творами 1. Драча поема має тісний ідейний зв’язок?
Варіант /І
І. Поезіє, сонце моє оранжеве!
Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе,
Щоб стати соняшником. Це рядки з поезії І. Драча…
2. Які слова, на Вашу думку, найхарактерніші для оцінки творчості поета-новатора та реформіста:
А) філософічність;
Б) ренесансне світовідчуття;
В) асоціативність;
Г) оригінальність манери письма;
г) ліричність;
д) символічність;
Е) метаморфозність;
Є) музикальність.
3. Тема “малої батьківщини” стала провідною у збірці поета, яка має назву:
а) “Соняшник”;
б) “Теліжинці”;
в) “Протуберанці серця”;
г) “Храм сонця”.
4. У поетичній драмі “Дума про Вчителя” головним персонажем є відомий педагог:
а)Л. Толстой;
б) В. Сухомлинський;
в) А. Макаренко;
г) К. Ушинський.
5. Кого у “Баладі про Сар’янів та Ван Гогів” поет порівнює з художниками зі світовими іменами – вірменом Сар’яном, голландцем Ван Гогом, українцями – братами Кричевськими:
А) поетів;
Б) сільських жінок;
В) будівельників;
Г) режисерів.
5. Які фільми були створені за кіноповістями І. Драча?
А)”Земля”;
Б) “Криниці для спраглих”;
В) “Іду до тебе”;
Г) “Камінний хрест”. 6. Визначити віршовий розмір строфи:
Душу носять по світах вітри.
Серце мчить крилата догори.
Я ж землі належу. До кісток.
До майбутніх буйних пелюсток.
7. Статті І. Драча-критика були присвячені огляду творч оо, таких відомих українських письменників:
А) Г. Сковороди;
Б) Лесі Українки;
В)П. Грабовського;
Г) П. Тичини;
Г) Максима Рильського;
Д) Василя Мисика;
Е) Василя Земляка. 8. За жанром твір “Чорнобильська мадонна” можна віднести до
А) ліричної поеми;
Б) поеми-мозаїки;
В) драматичної поеми;
Г) балади. 9. Якими художніми засобами оперує поет в уривку:
За безладу безмір, за кар’єри і премії,
Немов на війні, знову вихід один:
За мудрість всесвітню дурних академій
Платим безсмертям – життям молодим…
а) порівняння;
б)
в)
10. Спробуйте графічно зобразити ті почуття, які викликає у вас поезія І. Драча.
В. тшико
ВИДАТНИЙ ПРОЗАЇК І ПОЕТ
” 1. Хто сказав про Б. Грінченка “… він творча особистість, яка, працюючи без відпочинку, долаючи цензурні заборони і перешкоди, відстоювала інтереси рідної культури.”:
а) М. Коцюбинський;
б) Леся Українка;
в) І. Франко.
| 2. Б. Грінченко народився на:
В. а) Полтавщині;
Р б) Харківщині;
І. в) Сумщині.
| 3. Літературну діяльність письменник розпочав:
І а) у 1881р.;
Б) у 1884р.;
В) у 1887 р.
!, 4. Під якими псевдонімами писав Б. Грінченко? , 5. Перша поетична збірка вийшла:
І а) в 1884р.;
Б) в 1881р.;
В) в 1886р.
6. Першим прозовим твором письменника є повість:
а) “Під тихими вербами”;
б) “Сонячний промінь”;
в) “Серед темної ночі”.
7. Об’єкт художнього дослідження Б. Грінченка в поетичних творах:
А) життя громадян;
Б) життя селян;
В) життя народної інтелігенції.
8. Щасія селянина, за Б. Грінченком:
А) в тому, що вивів дітей у люди;
Б) у праці;
В) у спочинку.
9. Головні мотиви поезії:
А) заклики до праці на благо народу;
Б) невпевненість в перемозі;
В) роль і місце митця в житті суспільства. 10. Поет повинен:
а) оплакувати нещасний край;
б) підбадьорювати людей;
в) вказувати, “як долі досягти”.
11. Підсилення визвольного руху на початку XX ст. викликало нові теми в творчості Б. Грінченка:
А) осуд бездіяльності народу;
Б) намагання зберегти прогнилий режим;
В) засудження системи;
Г) конституційні свободи. 12. Вся поезія поета пройнята:
А) громадянським неспокоєм;
Б) упевненістю в тому, що нічого не можна заподіяти;
В) невірою.
13. Всі свої зусилля поет поклав на вівтар:
А) дорогої України;
Б) Італії.
ПОЕМА І. ФРАНКА “МОЙСЕЙ”
1. Поема “Мойсей” увійшла до збірки:
А) “З вершин і низин”;
Б) “Мій Ізмарагд”;
В) “З днів моєї молодості”.
2. Поема має:
а) фольклорну основу;
б) міфологічну основу;
в) біблійну основу.
3. Переосмисливши древній сюжет, І. Франко наповнив поему змістом:
А) конкретно-історичним;
Б) фантастичним;
В)романтичним.
4. Темою поеми є зображення:
А) трагічної долі єврейського народу;
Б) трагічної долі українського народу;
В) пошуку шляхів національного визволення. 5. Основні проблеми поеми:
А) вождь і народ;
Б) роль особистості в житті суспільства;
В) місце України в світовій історії.
6. Що сприяє типізації образу Мойсея:
А) тимчасові сумніви;
Б) віра в свою місію;
В) віра в свою зверхність.
7. 1. Франка з Мойсеєм єднає:
а) подвижницька діяльність;
б) народницькі переконання;
в) революційний світогляд. .” 8. Образи Авірона й Датана введені для того, щоб:
І а) осудити служіння чужим богам;
б) конкретизувати образ Мойсея;
1 в) як контраст до образу Мойсея.
| 9. Голос Єгови – ;
І а) втілення віри в потойбічний світ;
І б) пророче бачення майбутнього;
| в) засіб психологічної характеристики Мойсея. І 10. Головний герой поеми “Мойсей”:
|| а) Мойсей;
* б) І. Франко;
У..в) народ.
ЦІ 11. Усвідомлення свого місця в житті рідного українського наїзду автор передає за допомогою:
| а) алегорії;
б) символіки;
І в) стилістичних засобів. ї 12. Трагедія Мойсея в:
_ а)слабкості духу;
Б) в тому, що від нього відвернулися люди. 13. “Пролог” 1. Франка співзвучний з творами:
А) П. Грабовського;
Б) Т. Шевченка;
В) В. Стуса.
14. “Заповіт” І. Франка майбутнім поколінням переданий:
А) в епілозі;
Б) в пролозі;
В) в головній сюжетній лінії.
15, Художній рівень поеми визначається:
А) насиченістю монологів та діалогів;
Б) широким використанням епітетів; –
В) використанням притч.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Твір-роздум на морально етичну тему.
Ви зараз читаєте: Тести до теми “Життя і творчість Євгена Маланюка”
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.