Естетичне почуттяЕстетичне почуття – вищий прояв емоційного зворушення людини під впливом естетичних цінностей. Емоційність, що супроводжує чуттєве збудження, проймається інтелектуальним досвідом людини, осмислюється, оскільки позначається і виражається (передається іншим людям) лексико-синтаксичними засобами. Читач, сприймаючи текст літературного твору, асоціативно через відтворювально-творчу уяву співпереживає з персонажами, часто ідентифікується з ними, “заряджається” їхніми почуттями. Виникає т. зв. попередня читацька емоція, яка в процесі читання поглиблюється, перетворюється за рахунок синтезу почуттів, що збуджуються емоційним світом персонажів. Композиційні засоби, ритміко-інтонаційні чинники, фоніка твору сугерують додаткові емоції, які долучаються до попередніх емоційних зворушень. Цитація, стилізація, інтертекстуальність також спричиняються до їх збагачення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Биография в скамаровського коротко.
Ви зараз читаєте: Естетичне почуття
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.