Теорія літератури

Взаємовплив
Стаття
Бідна рима
Ф’юдживісти
Перифраз, Перифраза
Билиця, Бувальщина
Редагування
Усна народна творчість – українська література
Словоподіл
Літературно-критичний огляд
Євангеліє
Притча
Видання
Дактилічна клаузула
Дисфемізм, дифемізм
Література перехідної доби
Досвід
Літературознавство
Дезакцентуація
Автобіографія
Фоніка
Буриме
Консонанс
Поетичний синтаксис в українській літературі
Мустезад
Діаріуш
Георгіки
Салонна література
Баєчка
Кита
Актуалізація
Бібліотека
Глоса
Літературний жанр
Грамоти
Сходинки (Східці), або драбинка
Теорія єдиною потоку
Буфонада
Бароко
Арсенал художніх засобів
Українська лірика воєнних часів
Паралелізм
Жанр літературно-художньої критики
Шестивірш
Архілохів рядок
Сентименталізм
Заум
Художні засоби (зображально-виражальні)
Гонкурівська академія
Кладовищенська поезія
Історико-біографічна література
Шванк
Леонінський вірш, або Леонін
Еллінізм
Літературний архів
Оповите, або Кільцеве римування
Заготовки матеріалу до літературного твору
Остромирове євангеліє
Заробітчанські пісні
Літературна група
Крата
Плеоназм
Інтенціональність
Парнас
Білий вірш
Дифірамб
Неокласицизм та неокласики в українській літературі
Канва
Есе
Історичні пісні
Хамса, або П’ятерниця
Теорія наслідування, або Мімезис
Комедія масок, або Комедія дель арте
Скальд
Монастирсько-церковні літописи
Інсценізація, або Інсценівка
Цикл
Аритмія
Азбуковники
Реалізм – визначення
Емський указ
Стереотипне видання
Гедонізм
Апокрифи
Публіцистична лірика
Енклітика
Кондак
Силабо-тонічне віршування
Металогія
Ригоризм
Аперцепція
Псалми
Багата рима
Метажанри
Архітектоніка
Антономазія
Декаданс
Видіння, або Візія
Ікт
Анаколуф
Класицизм веймарський
Кільце
Пісня
Центон
Карикатура
Пауза або Павза
Ампліфікація
Авантюрний роман
Літературний період, або Літературна доба (епоха)
Літературний монтаж
Позасюжетні елементи в літературі
Відчуження
Комічне
Літературознавче джерелознавство
Діатриба
Гробіанська література
Проклітика
Драматичні твори в українській літературі
Екскурс
Переспів
Ідеал
Веди, або Ведична література
Тенденційність у літературі
Відсторонення
Рубаї
Добро
Мусадас
Троп
Літературна дискусія
Канон
Критерій оцінки літературного твору
Віршовий розмір, або Метр
Атонування
Повістка
Акцентний вірш
Гра в літературній творчості
Літота
“ГАРТ” – Літературне угруповання
Космізм
Вертеп
Жовнірські пісні
Сирвента
Байківниця
Поетизм
Імпресіонізм
Епопея
Антиметабола
Іманентність
Пасквіль
Датування твору
Строфіка
Лібретто
Евфемізм
Транскрипція
Повтор, або Повторення
Мініатюра
Дохмій
Гуманізм
Головний наголос
Марсійя
Генетичне вивчення літератури
Константа
Анакруза
Панегірик
Тактовик
Заджал
Пеон, або Пеан
Ритміка
Апострофа
Трагікомедія
Розповідь
Лірика
Бейт
Коментар
Лібортени, або Лібертини
Аттична комедія
Полісемія
Компіляція
Підтекст
Гімн
Дар (обдарованість)
Види комічного в українській літературі
Оксиморон
Романтизм – визначення
Міфологія
Ідейність літератури
Порівняння
Художня деталь в літературі
Єдність часу, місця і дії
Антропологізм
Ідіолект
Формальний метод у літературознавстві
Епістолографія
Світогляд і творчість
Міфологічна школа
Шаїрі
Касида
Балада
Есхатологія
Афоризм
P 1 of 6123456
Copyright © Українська література 2021. All Rights Reserved.