Рецептивна поетикаРецептивна поетика – розуміння поетики на засадах рецептивної естетики, згідно з якими всі зображально-виражальні художні засоби, елементи структури твору проектуються на реципієнта: є фізичною основою сприйняття, збуджують емоції читача, підтримують і динамізують його увагу, врешті-решт доносять до адресата авторський задум


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Миколи вороний беография.
Ви зараз читаєте: Рецептивна поетика
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.