Семантичне полеСемантичне поле – сукупність лексичних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, що відбиває понятійну, предметну чи функціональну подібність означуваних явищ; смисловий, змістовий комплекс окремої однозначної чи багатозначної лексеми, слова; семантичне поле лексико-семантичної групи; семантичне поле лексеми, слова. Структура С. п. досліджується методами компонентного аналізу й синтезу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Порівняльна характеристика роланда и ганелога.
Ви зараз читаєте: Семантичне поле
Copyright © Українська література 2019. All Rights Reserved.