Художня детальХудожня деталь – засіб словесного та малярського мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та характерологічна функція. Через деталь значною мірою виявляється спосіб художнього мислення митця, його здатність вихопити з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що у сконцентрованому, спресованому вигляді економно і з великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею твору. Х. д. з’являється часто внаслідок інтуїтивного імпульсу, як осяяння, навколо неї нерідко “організовується”

уся будова твору. В одних випадках Х. д. може набирати характеру символу, в інших – бути деталлю-штрихом. У тексті цей спосіб мислення матеріалізується в речових, портретних, пейзажних, інтер’єрних деталях. Х. д. може надавати особливого забарвлення мовленню персонажа тощо. Х. д. буває як наскрізною (повторюваною) у творі, так і одномоментною, але в кожному разі вона має в собі прихований сенс, підтекст, може викликати широкий спектр асоціацій, здатна замінити собою розлогий опис, авторську характеристику, міркування, цілий епізод тощо. Наприклад, в оповіданні М. Коцюбинського “Маленький
грішник” можна виділити речову Х. д. – “козик” – ніж, на придбання якого витратив дмитрик гроші, що їх дала йому хвора мама на хліб. Цей козик міг би загубитися у тексті серед назв інших речей, коли б автор не поклав його на лікарняний столик поряд із ліжком, на якому лежить фізично й морально травмований восьмилітній дмитрию. У заключному епізоді оцей “козик” на столику серед пляшечок з ліками нагадує хлопчикові про його вину (мати померла, поки він бігав, розважався на вулиці, ночував у чужих людей). Саме у цій речовій деталі сконцентровано “гріх”, провину, муки сумління, саме тому й назва оповідання – “Маленький грішник”. “Козик” з’являвся у тексті декілька разів, але без появи його на столику він не піднявся б до рівня Х. д., що конденсує у цьому випадку трагізм ситуації. У структурі твору Х. д. – то прикметний мікрообраз, що може вирізнятися через свою значимість, вагу і шляхом авторського акценту на ньому


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Василь скуратівський біографія для дітей.
Ви зараз читаєте: Художня деталь
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.