Лінгвістика тексту

Лінгвістика тексту (фр. linguistique, від лат. lingua – мова), або Транс лінгвістика – царина сучасного мовознавства, покликана віднаходити та описувати систему категорій тексту, визначати своєрідні мовні складники змісту та форми, висвітлювати різновиди зв’язків між окремими частинами та усталеними правилами вираження цих зв’язків. Предметом осмислення Л. т. вважаються текстотвірні засоби (лексичні та семантичні повтори слів, застосування займенників, порядок слів, членування речень тощо) та змістові категорії (зв’язність, смислова рівновага мовних компонентів, підкреслення відповідного елементу тексту та ін.). Поняття “текст” частіше вживається у значенні викінченої, правильно оформленої зв’язної послідовності об’єднаних за змістом речень. У художній літературі Л. т. сприяє осягненню специфічних мовних засобів, що відбивають у певному творі авторську позицію, дає змогу прояснити закономірності організації текстів у певних літературних жанрах, у розв’язанні питань поетики тощо (див.: Металінгвістика).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Жіночe щастя в роматі хіба рeвуть воли.
Ви зараз читаєте: Лінгвістика тексту
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.