Діалектизми

Діалектизми (грецьк. dialektos) – слова або словосполучення у літературній мові, що не входять в її лексико-семантичну систему, а належать лише певному говорові (діалектові) загальнонаціональної мови. д. є лексичними (бульба, бараболі, крумплі – “картопля”), словотвірними (веселиця, веселівка – “райдуга”), семантичними (босий кінь – “непідкований”, жолоб – “ущелина в горах”), фразеологічними (тиць, пиць – і розвиднілося, “приший кобилі хвоста”). Окрему групу становлять д. етнографічні – слова, що називають реалії, притаманні побутові носіїв окремого якогось говору (кептар – “одяг”, колиба – “курінь”). Письменники використовують д. у художніх творах із найрізноманітнішою метою, в тому числі й для збагачення словникового нормативного фонду: “На обривистім спохові Чорної гори побачив данко двох людей” (І. Франко), “Всі вони у розпуці, бо земля спісніла та не родить, а лише з’їдає мужицьку силу” (М. Черемшина).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Роман про трістана та ізольду скорочено.
Ви зараз читаєте: Діалектизми
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.