Левко Боровиковський – Вивідка

ВИВІДКА
1
В чистім полі
Дві тополі,
Під топольми криниченька,
В ній холодна водиченька.
Там дівчина
Чорнобрива
З криниченьки воду брала,
З козаченьком розмовляла:
“Козаченьку,
Бурлаченьку,
Зелененький барвіноньку!
Сватай мене, дівчиноньку!” –
“Дівчинонько,
Рибчинонько!
Ой рад би я тебе сватать,
Та боюся твого брата.
Ой Галочко,
Коханочко!
Отруй, серце, свого брата –
Тоді буду тебе сватать”.-
“Де ж отрути
Роздобути?
Умер батько, вмерла мати,


Не навчили чарувати”.-
“Ой дівчино,
Сиротино!
Стоять в полі дві ялини,
На ялині дві гадини.
Вийди, Ганно,
В поле рано:
Там ялину сонце пече,
А з гадини ропа тече:
Пригни спину
Під ялину.
Підстав, дівко, коновочку,
Під гадючу головочку.
Брат твій Марко
На ярмарку:
Навари ти йому пива,
Щоб їм брата отруїла”.
В неділеньку
Веселеньку
Брат з ярмарку приїжджає,
Сестра брата привітає.
Брату пива
Виносила:
“Напийсь, брате, того пива,
Що я вчора наварила”.
Не п’є Марко
Тії чарки:
“Напийсь, сестро, вперед
сама,
Щоб не звела мене з ума”.
Сестра-змія
Поблідніла:
“Пила, брате, вже я сама,
Се для тебе зоставила”.
Братик пивця
Як напився,
За серденько ухватився
І з коника повалився:
“Яке диво,
Твоє пиво? –
За серденько ухватило,
З вороного повалило!.”
2
В чистім полі
Дві тополі:
Під топольми криниченька,
В ній холодна водиченька.
Там дівчина
Чорнобрива
З криниченьки воду брала,
З козаченьком розмовляла:
“Козаченьку,
Бурлаченьку,
Зелененький барвіноньку!
Сватай мене, дівчиноньку!”-
“Дівчинонько,
Рибчинонько!
Твоє пиво, пиво-диво,
Брата за серце схватило,
І схватило,
І звалило
З кониченька вороного,
Струїш мене, молодого!
За науку,
Зміє-суко,
Тепер іди – хоть за ката:
Отруїла свого брата!”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Аналіз твору слово о полку ігоревім.
Ви зараз читаєте: Левко Боровиковський – Вивідка
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.