МедіанаМедіана (лат. medianus – середній) – велика цезура з постійним місцем у багатоскладових строфах (гекзаметр, олександрійсь-кий вірш, силабічний тринадцятискладник), яка в межах віршового рядка витворює варіативний ряд на два рівних піввірші:

(М. Рильський);

(М. Зеров).

(Т. Шевченко).

М. відмінна від малої цезури чи словоподілу, тобто короткої паузи, що виникає під час читання після кожного слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Мадей вагилевич аналіз.
Ви зараз читаєте: Медіана