Акафіст “Абетка покаяння

Кондак А

Аз єсмь безодня грiха й болото всякої нечистоти, я є вмiстилище всiх злих i недобрих вчинкiв; горе менi, горе менi, Боже мiй, горе менi, свiту Творче й Сотворителю мiй, Свiтло й Життя душi моєї. Що скажу Тобi, вiддаливши себе вiд лиця Твого? Або що промовлю до Тебе, вiдкинувши себе вiд свiтла очей Твоїх? Бо я порушив заповiдь Твою, як i Адам на початку, і ніколи не принiс Тобі жертви покаяння; нині ж, пізнавши падіння своє, з глибини душi моєї в покаянні взиваю до Тебе, Милостивий:

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Ікос

Б

Бог мiй Ти, свiту Творець i Сотворитель мiй, Хоронитель життя мого й Заступник мiй, я ж творiння Твоє й дiло рук Твоїх; але горе менi, прабатьківський грiх царює в менi та зла воля опановує мене, i я, мов раб, завжди служу грiховi й тим прогнiвляю Тебе, Володаря й Бога мого; але, припадаючи до Твоєї благостi, смиренно молю Тебе, Щедрий:

Помилуй мене, Творче мiй преславний;

Помилуй мене, Сотворителю мiй предивний;

Помилуй мене, Боже мiй предвiчний;

Помилуй мене, Господи мiй пребезсмертний;

Помилуй мене, Владико мiй премилостивий;

Помилуй мене, Царю мiй прекрiпкий;

Помилуй мене,

Призвателю мiй з небуття у буття;

Помилуй мене, Ти, що вдихнув у тiло моє духа безсмертя;

Помилуй мене, Ти, що вшанував мене Своїм образом i подобою;

Помилуй мене, Ти, що пiднiс мене вище всього видимого;

Помилуй мене, всiх благ Подателю, що дав менi розуміння, щоб пiзнавати і любити Тебе;

Помилуй мене, Ти, що животвориш мене Своєю благодаттю;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак В

Владико мій i Господи, як приступлю до Тебе я, обтяжений безлiччю грiхiв? Якими очима подивлюся на Тебе, пресвiтлого Творця мого? Яке принесу Тобi покаяння?

Якщо бо заплачу – тільки оскверню землю сльозами моїми; якщо скривджу себе – скривджу образ Твiй, сущий у мені; але в покаянні очисти мене від усякої скверни i душу мою осяй свiтлом милостивого лиця Твого, щоб радiсно заспівав Тобi: Алилуя.

Ікос Г

Голос уст Твоїх завжди зневажав я, дорогами заповідей Твоїх нiколи не ступав, але ретельно виконував волю диявола i вслiд похотi своїй старанно ходив; нинi ж, гiрко пiзнавши падiння своє, у темрявi духовнiй зi сльозами шукаю Тебе, незаходиме Свiтло моє, у покаяннi взиваючи:

Помилуй мене, у беззаконнi зачатого;

Помилуй мене, у грiхах народженого;

Помилуй мене, що блудно своє життя прожив;

Помилуй мене, що завжди зло задумую;

Помилуй мене, що не дбаю про спасiння своє;

Помилуй мене, що лiнуюся чинити благоугодне Тобi;

Помилуй мене, що вiддалився вiд Тебе, вiчносущого Свiтла мого;

Помилуй мене, що заблукав у пустелi пристрастей своїх;

Помилуй мене, що вiдiйшов вiд Твоєї благодатi;

Помилуй мене, що вiддав душу свою пiтьмi грiховнiй;

Помилуй мене, порушника закону Твого;

Помилуй мене, порушника заповiдей Твоїх;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Д

Добре i праведно є не вiддалятися вiд Тебе, Джерела свiтла, але пiтьма грiховна, яку я привернув до себе злими моїми вчинками, огортає мене, як нiч, i, потьмарюючи душу мою, вiдводить мене вiд Тебе, Бога мого; але молю Тебе, Сотворителю мiй: освіти блискавкою i розжени морок пристрастей моїх, щоб у свiтлi Твоєму побачити свiтло, вдячно спiваючи: Алилуя.

Ікос Є

Єство природи порушив я, окаянний, бо згрiшив грiхами, якi неможливо й вимовити; але Ти, Боже, як Серцевідець, що бачиш усе, не вияви моє таємне перед Ангелами Твоїми, не вкинь мене в геєну вогненну, але змилосердись і прости менi все зло, заподiяне мною, що взиваю:

Помилуй мене, що осквернився багатьма грiхами;

Помилуй мене, що вселився у пекло замiсть раю;

Помилуй мене, що полюбив пiтьму бiльше за свiтло;

Помилуй мене, що кинувся у вогняну пiч пристрастей;

Помилуй мене, що скривдив Тебе негiдними словами;

Помилуй мене, що не послухав Твоїх повелiнь;

Помилуй мене, що осудив ближнього мого;

Помилуй мене, що обмовив брата мого

Помилуй мене, що не виконав обiтниць своїх перед Тобою;

Помилуй мене, що не дотримав заповiтiв духовного отця мого;

Помилуй мене, що призиваю iм’я Твоє надаремно;

Помилуй мене, що нiчого доброго не вчинив перед Тобою;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Ж

Життя суще i джерело життя, життєначальна Тройце, нероздiльне і незлитне Божество, Отче, Сину i Душе Святий, зглянься на мене, створеного за образом i подобою Твоєю, онови мiй розум, слово виправи і дух освяти, щоб в оновленому трискладному моєму єствi розумно спiвати Тобi: Алилуя.

Ікос З

Земля я i в землю повернуся, з якої узятий, як Сам Ти сказав, Сотворителю мiй преславний; але ранiше, нiж смерть прийде до мене, перше, нiж у грiб увiйду, оглядаючись на беззаконне життя моє, зi сльозами взиваю до Тебе, Творця мого:

Помилуй мене, заслiпленого пристрастями;

Помилуй мене, заблуканого на шляхах моїх;

Помилуй мене, переможеного скупiстю;

Помилуй мене, з’їдженого заздрiстю;

Помилуй мене, що згрiшив проти Тебе об’їданням ненаситним;

Помилуй мене, що прогнiвив Тебе пияцтвом безмiрним;

Помилуй мене, що не нагодував голодного;

Помилуй мене, що не напоїв спраглого;

Помилуй мене, що не маю любовi до брата свого;

Помилуй мене, що не шанував належно батькiв своїх;

Помилуй мене, що згрiшив перед Тобою дiлом, словом i думкою;

Помилуй мене, що засмутив Тебе добровiльними і недобровiльними злими дiлами моїми;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак І

Iстинно, якщо хочеш Ти, Всемогутнiй Боже, то перемагається єство природи; єство моє день i нiч тягне мене до грiха й поневолює мене, але Ти, як Сотворитель єства, вгаси грiховний потяг його, оновивши росою благодатi Твоєї, щоб безперешкодно спiвав я Тобi: Алилуя.

Ікос К

Коли згрiшив хто стільки, як я, окаянний? Якого грiха не вчинив, якого беззаконня не заподiяв, якого зла не намислив у душi моїй? О, горе менi, горе менi, що буде зi мною i де я опинюся? Але раніше цієї праведної відплати Твоєї смиренно молю Тебе, милостивий Боже, як отця блудний син:

Помилуй мене, окаянного;

Помилуй мене, немилосердного;

Помилуй мене, жорстокого;

Помилуй мене, гнiвливого;

Помилуй мене, марнославного;

Помилуй мене, гордого;

Помилуй мене, скверного;

Помилуй мене, блудного;

Помилуй мене, пiдступного;

Помилуй мене, злопам’ятного;

Помилуй мене, закам’янiлого серцем;

Помилуй мене, спаленого совiстю;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Л

Лагiдне промiння благодатi Твоєї не сховай вiд мене, свiту Творче й Сотворителю мiй, але осяй мене ним, просвiти милостиве лице Твоє на мене, раба Твого, i навчи мене творити волю Твою, щоб у добрих дiлах моїх радiсно спiвав я Тобi, Небесному Отцеві моєму: Алилуя.

Ікос М

Морок i непроглядну нiч грiховного життя заподiяли менi незлiченнi грiхи мої; вони ж вiдчужують мене вiд Тебе, вiчносущого Свiтла мого і наближують мене до пекла найглибшого, що його вогонь і морок жахають мене й нинi; райськi ж оселi Твої, приготованi праведникам, i блаженство тих, що живуть у них, сповнюють душу мою скорботою, бо я вiддалений вiд цього вiчносущого життя; але поки живу на землi й у плотi перебуваю, я не позбавлений цiєї надiї і, пломеніючи любов’ю до Тебе, вiд усього серця взиваю до Тебе:

Помилуй мене, лiнивого;

Помилуй мене, невдячного;

Помилуй мене, пустомовця;

Помилуй мене, лихословця;

Помилуй мене, насмішника;

Помилуй мене, грошолюбця;

Помилуй мене, клятвопорушника;

Помилуй мене, п’яницю;

Помилуй мене, непоступливого;

Помилуй мене, непокiрливого;

Помилуй мене, брехливого;

Помилуй мене, улесливого;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Н

На небо очi мої зводжу і духом весь стою перед Тобою, Отче Небесний, але тлiнне єство тягне мене додолу і грiхи мої незчисленнi штовхають душу мою в пекло; Ти ж, Творче й Сотворителю мiй, як всемогутнiй і милосердний, онови мене, щоб повсякчас пiдносився я розумом вгору, як орел, переможно спiваючи Тобi пiсню: Алилуя.

Ікос О

Око моє завжди лукаве, усякою мерзотою й нечистотою сповнене, Боже мiй i Творче мiй, бо завжди дивився на недостойне, спокусливою красою свiту цього захоплювався, вводячи душу у всяку нечистоту, а красу речей свiту цього, вiд яких мiг би навчатися пiзнавати й любити Тебе, я нiколи очима своїми не споглядав; нинi ж, коли затьмарилися душевнi очi мої, у слiпотi духовнiй перебуваючи, взиваю до Тебе, Свiтла мого:

Помилуй мене, що до Тебе взиваю;

Помилуй мене, що впокореним серцем до Тебе припадаю;

Помилуй мене, що з любов’ю Тобi молюся;

Помилуй мене, що приношу Тобi, як сльози, слова мої;

Помилуй мене і не вiдкинь мене вiд лиця Твого;

Помилуй мене i подай менi джерело слiз, щоб гiрко плакав за дiла свої;

Помилуй мене і виведи душу мою з в’язницi пристрастей;

Помилуй мене i духа правого вiднови в нутрi моєму;

Помилуй мене і вiднови в менi образ Твiй;

Помилуй мене і поверни мені подобу Твою;

Помилуй мене, Свiтло моє, і просвiти душевнi очi мої;

Помилуй мене і сотвори мене храмом, у якому Ти живеш;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак П

Полум’я любовi моєї до Тебе, Сотворителю мiй, не згасло ще до кiнця, i дух мiй завжди полум’яніє до Тебе, Первообразу мого; сльози розчулення і радостi за Тебе не висохли ще в мене до краю, i, як хмара дощова в посуху, iнодi находять на мене й зрошують мене; лукавство ж, що гнiздиться в менi, й суєтнiсть свiту цього, що оточує мене, поглинають їх, але коли зiйде на мене хвиля благодатi, безперестанно оспiвую Тебе, джерело життя мого: Алилуя.

Ікос Р

Розумом моїм нiколи достойне не мислив, Розуме незбагненний, в життi моєму постiйно блукав манiвцями, вiддаючи себе в руки розбійників; вони ж познiмали з мене одежу нетлiння, яку Ти дав менi у святому хрещеннi моєму, i нинi стою перед Тобою нагий, бо згрiшив я проти приязні Твоєї, але насмiлююсь покаянно взивати до Тебе:

Помилуй мене i виправи дух мiй перед Тобою;

Помилуй мене i не входь у суд із рабом Твоїм;

Помилуй мене і не вiдплати менi за дiла мої в день судний;

Помилуй мене і очисти мене вiд усякої скверни;

Помилуй мене і охорони мене вiд усякої дiї диявола;

Помилуй мене і вiдпусти менi безлiч грiхiв моїх;

Помилуй мене i визволи мене вiд всевладних у менi пристрастей;

Помилуй мене і настанови мене на путь покаяння;

Помилуй мене i дай менi розум, щоб творити волю Твою;

Помилуй мене i знайди мене, загублене ягня Твоє;

Помилуй мене i прилучи мене до овець вибраного стада Твого;

Помилуй мене і насити мене поживою Божественних Твоїх Таїн;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак С

Слів недостатньо менi, пречудний Царю i Господи, але Ти подай менi сльози покаяння, а по них – сльози розчулення, нехай ними омию нечистоту душi моєї, яку я осквернив злими і негiдними дiлами моїми, щоб у чистотi її радiсно заспiвав Тобi, Боговi моєму: Алилуя.

Ікос Т

Тiло моє досхочу годую, дух же мiй тане вiд голоду, о Господи мiй, Господи; дай менi розумiти моє беззаконня, дай пiклування, щоб я наситив дух мiй добрими ділами, дай менi намiр вiднинi покласти початок свого спасiння, взиваючи до Тебе спрагненим духом:

Помилуй мене, Мудросте неосяжна;

Помилуй мене, Божество несказанне;

Помилуй мене, Сило непереможна;

Помилуй мене, Славо найвища;

Помилуй мене, Красо пресвiтла;

Помилуй мене, Досконалосте незбагненна;

Помилуй мене, Висото недосяжна;

Помилуй мене, Милосте безмежна;

Помилуй мене, Всемогутнiй Володарю;

Помилуй мене, небесних чинiв всесвятий Повелителю;

Помилуй мене, трисонячне, трисяйне Свiтло;

Помилуй мене, Отче, Сину i Душе Святий;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак У

Утроба моя зiгрiвається любов’ю до Тебе, Творче неба й землi, i дух мiй пiдноситься до Тебе у наднебесне; та горе менi, о негiднiсть моя й недосконалiсть, – усе це втрачаю в одну мить, порушивши заповiдi Твої; але, противлячись грiху, спiваю до Тебе: Алилуя.

Ікос Х

Хабарництвом та неправдою збагачуюсь, пiдступнiстю і безсоромнiстю пiдкорений я; не зменшується в менi неправди та облесливостi, заздрiсть мене з’їдає та жадiбнiсть перемагає; усiм беззаконням, як раб, старанно служу, але Ти, милостивий Сотворителю мiй, вiджени все це зло вiд мене, що з любов’ю й трепетом у покаяннi взиваю Тобi:

Помилуй мене, Веселосте моя й Радосте;

Помилуй мене, Надiє моя преславна;

Помилуй мене, Скарбе мiй нетлiнний;

Помилуй мене, Багатство моє невичерпне;

Помилуй мене, Просвiчення розуму і серця мого;

Помилуй мене, Здоров’я душi і тiла мого;

Помилуй мене, Наставнику мiй предобрий;

Помилуй мене, Хоронителю мiй преблагий;

Помилуй мене, iстинна Потiхо тих, що плачуть;

Помилуй мене, Пристановище наше й Уповання;

Помилуй мене, бо Ти стираєш усi негiднi дiла нашi;

Помилуй мене, бо Ти охороняєш нас святими Твоїми Ангелами;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Ц

Цнотливiсть порушив я, окаянний, вiд ранньої юностi моєї, і вiдтодi я – покiрний раб того грiха. Який вид цього грiха я не вчинив? Якого беззаконня не заподiяв?

Усяке почуття душi моєї й усякий член тiла осквернив, розбестив i негiдним зробив; але молю Тебе, незлобивий Господи, визволи мене вiд блудних пристрастей плотi моєї, бо я кличу Тобi: Алилуя.

Ікос Ч

Чистоти душевної не знайшов я i душу свою в пiтьму грiховну вiддав; о горе мені, розбiйник я для душi своєї, бо замучив її до краю й немає цiлого мiсця на нiй; зiрвав з неї одяг боготканний та зодягнув в одежу пристрастей плотi моєї, одежу розiрвану й осквернену. О окаянство моє! Що скажу Тобi, Отче щедрий, або що промовлю до Тебе у виправдання своє, Судде праведний? Проте я, напоєний злобою, прошу в Тебе помилування, гiрко взиваючи:

Помилуй мене, полум’яно світла Любове;

Помилуй мене, вічно світла Премудросте;

Помилуй мене, Скарбе добра;

Помилуй мене, життя Подателю;

Помилуй мене, бо Ти всюди є i все наповняєш;

Помилуй мене, бо Ти твориш дивнi чудеса;

Помилуй мене, бо Ти бачиш нездiйснене як здiйснене;

Помилуй мене, і не покинь серед грiха i смертi;

Помилуй мене, бо Ти животвориш мертвих духом;

Помилуй мене, бо Ти очищуєш осквернених совiстю;

Помилуй мене, бо Ти прихиляєшся до наших зiтхань до Тебе;

Помилуй мене, бо Ти сповнюєш милiстю Своєю всi дiла рук Твоїх;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Ш

Широтою благодатi Твоєї, Триiпостасний Боже, покрий мої провини, як покрив Ти колись провину богоотця Давида, i прийми моє покаяння, як прийняв Ти покаяння царя Манасiї, i прийми мене, заблуканого на шляхах моїх, як покликав Ти гонителя Павла, i дай менi з любов’ю повiки спiвати Тобi: Алилуя.

Ікос Ю

Юнiсть моя пройшла в безумствi, i початок життя мого – в лiнощах до чесноти; не насадив бо тодi в серцi моєму насiння хлiба духовного, що живить життя вiчне, Боже мiй i Господи, але насiння тернини і бур’яна завзято в собi насаджував; нинi ж, коли посходили в менi всi цi злi паростки, – пронизують вони душу мою, проходять у саме серце i все єство моє сповнюють хворобою. Умилосердися, о Боже мiй, та попали вогнем Божества Твого усе грiховне терня в менi, що взиваю до Тебе болiсно:

Помилуй мене, Отче безначальний, Сину предвiчний i Душе вiчносущий;

Помилуй мене, Триiпостасна Державо;

Помилуй мене, нероздiльне i незлитне Божество;

Помилуй мене, Єдине царство й володарство;

Помилуй мене, Єдина воле і бажання;

Помилуй мене, Ти, Кого страхаються i перед Ким тремтять херувими;

Помилуй мене, Ти, перед Ким закривають лиця свої страшнi серафими;

Помилуй мене, Ти, Кого боїться сонце i перед Ким тремтить мiсяць;

Помилуй мене, Ти, перед Ким димлять гори й рiки повертають назад;

Помилуй мене, Боже, перед лицем Якого стрясається земля;

Помилуй мене, Боже, перед Котрим схиляляється всяке поколiння небесних, земних i пiдземних;

Помилуй мене, Боже, Кого все творiння на небi й на землi безперестанно славословить;

Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.

Кондак Я

Як Творець всемогутнiй i Володар незлобивий, не пом’яни моїх беззаконь, якими Тебе прогнiвив: дiлом, словом та думкою, свiдомо й несвiдомо; все менi, Боже милостивий, прости i розрiши вiд них, i вилий на мене, як краплi дощові, благодать Твою, щоб хоч вiднинi почав я служити Тобi, Сотворителевi моєму, завжди спiваючи: Алилуя.

Молитва

Владико Христе Боже, що страстями Своїми пристрастi мої зцiлив i ранами Своїми мої рани вилiкував! Подай менi, що перед Тобою багато нагрiшив, сльози розчулення; дай змогу моєму тiлу насолоджуватися пахощами животворчого Тiла Твого, а душу мою осолоди Твоєю чесною Кров’ю вiд тiєї гiркоти, котрою мене напував ворог; пiднеси мiй розум до Тебе, бо прилип він до землi, i виведи мене з ями погибелi; бо не маю я покаяння, не маю душевного жалю за грiхи, не маю сльози втiшної, що приводить дiтей Твоїх до їх наслiддя. Затьмарив я розум життєвими пристрастями i, як хворий, не можу споглянути на Тебе у хворобi, не можу зiгрiтися сльозами любові до Тебе.

Але, Владико Господи Iсусе Христе, Скарбе добра, подай менi всецiле покаяння i серце, любов’ю наповнене, щоб шукало Тебе, подай менi благодать Твою і вiднови в менi образ Твій. Я покинув Тебе, але Ти не покидай мене; вийди на пошук мене, виведи мене на пасовища Твої та прилучи мене до овець вибраного Твого стада; насити мене з ними поживою Божественних Твоїх Таїн, молитвами Пречистої Твоєї Матерi i всiх святих Твоїх

Амiнь


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Роберт льюїс стівенсон острів скарбів читати.
Ви зараз читаєте: Акафіст “Абетка покаяння
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.