МетрикаМетрика (грецьк. metrikаs – розмірений) – умовна назва системи версифікаційних правил певної національної поезії, передовсім теорія віршових розмірів. М. не охоплює всього віршознавства. Проблеми акцентуації у віршах, інтонації, інструментування, строфіки – поза її безпосередньою компетенцією, хоч вони постійно перебувають у полі її зору. В адекватному розумінні слова термін “М.” означає розгляд будови віршового рядка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Текст квіти очі природи.
Ви зараз читаєте: Метрика