ПлагіатПлагіат (лат. рlаgiо – викрадаю) – зумисне привласнення авторства на чужий твір літератури, живопису, науки тощо в цілому або його частини. Особа, що постраждала від П., має право на цивільно-правовий захист авторства, зокрема на відшкодування збитків, публікації в пресі про допущене порушення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Золя його полонила.
Ви зараз читаєте: Плагіат
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.