Хронограф

Хронограф (грецьк. chrоnos – час і grаpho – пишу) – жанр історичного повістування в давній літературі, зведений огляд історії. Раніші X. викладали історію країн Сходу, держави Олександра Македонського, Риму, Візантії, Київської Русі. У писемності Київської Русі прижилися три перекладні візантійські X.: хроніки Іоанна Малали (VI ст.), Георгія Синкелна (VIII-IX ст.), Георгія Амартола (IX ст.). Вони знайомили з історією, дохристиянською і християнською міфологією, візантійською і римською культурою, культурами інших народів. Під впливом перекладних текстів давньоруські літописці у нові редакції X. включали місцевий матеріал. Так виникли “Сказаніє Єпіфанія про богородицю” та ін. Відомі також Троїцький, Софійський X. та ін. Історія X. недостатньо вивчена.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Твір на тему мій друг 4 клас.
Ви зараз читаєте: Хронограф
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.