ІмітаціяІмітація (лат. imitatio, від imitor – наслідую) – наслідування, підроблення. Часто вживається в імпресіоністичних творах, особливо в поезії, задля увиразнення безпосередності враження:

Дзень-дзень-дзень-дзень:
Дзеленькають останні колеса
Коляски старосвітчини,
Що колобродять у забуття

(Емілія Лучак).

І. закорінена у міметичні принципи художньої діяльності, однак вона втрачає своє значення за відсутності чуття естетичної міри. Та особливої шкоди І. завдає літературі, коли перетворюється на копіювання відомих її прийомів,

стильових елементів тощо, подеколи переростаючи у хворобливу тенденцію, пойменовану епігонством. Такі хвилі виникали під могутнім впливом поезії І. Котляревського, Т. Шевченка, спостерігалися і в 60-тї XX ст., коли наслідувалася лірика І. драча, В. Симоненка та ін. Ще один різновид І. складає так звана імітат-література – “пролетарський реалізм” чи соціалістичний реалізм, – яка не продукує жодної художньої цінності, оскільки позбавлена естетичного критерію, проте здатна вправно копіювати художні зображально-виражальні засоби (див.: Графоманія).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
У чему давня казка може бути сучасною.
Ви зараз читаєте: Імітація
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.