НабірНабір – типографські літери і пробільний матеріал; процес виготовлення рядків текстової друкарської форми (яка також називається Н.) за допомогою раніше виготовлених літер і пробільного матеріалу або шрифтоносіїв (набірних матриць). Простим вважається Н. шрифтом однієї гарнітури і кегля, знаками одного алфавіту. Ускладнений Н. включає різні вирізнення і пробільно-композиційні прийоми. Складний Н. ділиться на змішаний, формульний і табличний. Різновидом складного Н. є акцидентний – Н. бланків, рахунків, білетів, афіш, плакатів, титульних аркушів книг і брошур. Особливим видом Н. є нотний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Костомаров соловейко повністю.
Ви зараз читаєте: Набір
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.