Звуковий повторЗвуковий повтор – основний принцип художньої, переважно поетичної, фоніки, зумовлений евфонічною природою української мови та вимогами культури поетичного мовлення. до З. п. належать не лише випадки ушляхетненої інструментації (алітерація, асонанс), а й інші форми: звуковий паралелізм, анафора, епіфора, зіткнення, рима, кільце тощо. Неабияке значення мають у З. п. звуконаслідування та інші форми звукопису. З. п. широко використовували символісти, які намагалися створити звуковий образ, досягнувши якомога повнішого музично-смислового ефекту в ліриці:

Зорі-очі, очі-зорі
Тут і там.
Тут зорять – до дна прозорі,
Там зорять – як іскри в морі…
Зорі очі, очі-зорі,
Я співаю вам!

(М. Вороний).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Твір про щастя за твором скарб.
Ви зараз читаєте: Звуковий повтор
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.