Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі (2 варіант)

Є в літературі такі імена, без яких не можна уявити саму літературу. Так неможливо уявити українську літературу без фундаментальної постаті Олеся Гончара, письменника високої совісті, глибокого життєвого досвіду, художньої майстерності. Незаперечним стало те, що

Зображення курінного отамана Кирила Тура (за романом П. Куліша “Чорна рада”)

“Чорна рада” П. Куліша – роман соціально-історичний. Цей твір – явище світового рівня, в якому яскраво розкрито не тільки історичні події й майстерно відтворено український колорит, а й зображено соціальні відносини – боротьба станів,

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно-свідомої особистості у поемі Т. Шевчениа “Сон”

I. Суспільні та політичні поеми Т. Шевченка. (Для українського національного життя найбільшу вагу мають ті твори Шевченка, в яких він піддає гострій критиці кривдників народу – панів, царів, тиранів, “розпинателів народних”. Коли звільнений від

Жанр української байки

А. А. Потебня. Теоретична поетика. М.: Вища школа 1990 І. У давнину було розповсюдженим вірування, що моральні властивості людини залежать від переважання однієї з стихій, з яких він створений. З одної рукописної збірки Костомаров

Моя улюблена райдуга

Я люблю райдугу. її дуже рідко щастить побачити. Але таке видовище не забувається. Зазвичай після літнього грозового дощу на небі з’являється величезна кольорова дуга. Вона просто зачаровує. Різні почуття викликало це загадкове видовище у

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження Проблема основних складових літературознавства досі залишається не вирішеною. Одні дослідники (їх більшість) або доводять, або лише згадують наявність у літературознавстві трьох основних складових: теорії літератури, історії літератури і

Філософська та літературна спадщина Г. Сковороди

Г. С. Сковорода був оригінальним і самобутнім мислителем, він був добре обізнаний з ученням найвидатніших філософів античності, середньовіччя і нового часу. Філософська концепція Г. Сковороди має багато спільного з концепцією просвітителів XVIII ст. Опанувавши

Автобіографічна поезія Т. Шевченка “Мені тринадцятий минало”

Десь далеко були і Дніпро крутоберегий, і біленькі українські хати, і вишневі садки, і звучання рідної пісні. Навколо тільки голий степ, убогі, брудні, покриті очеретом казарми. У таких умовах опинився Шевченко на засланні. До

Патріотична нота в поезії В. Самійленка

Володимир Самійленко ввійшов в українську літературу як усебічно обдарований автор. Він відомий як драматург, перекладач, фейлетоніст, сатирик, а також як талановитий лірик. Самійленка оточувала плеяда великих сучасників – Іван Франко, Павло Грабовський, Леся Українка,

Чіпка Вареник – бунтар, борець проти соціальної неправди (3 варіант)

У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” зображено життя народу і його боротьбу за своє право бути вільним. В основу роману було покладено історичні факти. Панас Мирний використав розповідь про Василя Гнидку, який,